> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz historyczny

28 kwietnia

 • Adolf Hitler. Fot. PAP/CAF

  W przemówieniu wygłoszonym w Reichstagu Adolf Hitler wypowiedział polsko-niemiecką deklarację o nieagresji z 1934 r. oraz brytyjsko-niemiecki układ o ograniczeniu zbrojeń morskich z 1935 r.

 • Stanisław Karpiński - pierwszy prezes Banku Polskiego SA. Fot. NAC

  W Warszawie otwarto Bank Polski SA, który rozpoczął emisję nowej waluty – złotego polskiego.

 • Karol Modzelewski. Fot. PAP/A. Rybczyński

  W Warszawie zmarł Karol Modzelewski, historyk mediewista, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego.

 • Stefania Grodzieńska. Fot. PAP/L. Szymański

  W Skolimowie zmarła Stefania Grodzieńska, pisarka, aktorka estradowa, tancerka, satyryk.

 • Władysław Bartoszewski. Fot. PAP/P. Walczak

  W Bonn minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej wygłosił przemówienie na uroczystym posiedzeniu obu izb parlamentu RFN.

 • Weszła w życie ustawa znosząca obchodzone 22 lipca Narodowe Święto Odrodzenia Polski i przywracająca Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 • Pierwsza audycja Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Polskim Radiu.

 • Płk Jan Rzepecki. Fot. PAP/CAF/J. Baranowski

  W Warszawie zmarł płk Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

 • Premiera filmu „W środku lata” w reżyserii Feliksa Falka.

 • Na zjeździe w Warszawie ZMS i ZSMW powołały „wspólną organizację młodzieży pracującej” – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).

 • Pokazowy proces generałów, w ławach oskarżonych siedzą, w pierwszym rzędzie (od lewej): gen. brygady Stanisław Tatar, płk Marian Utnik, płk Stanisław Nowicki; w drugim rzędzie (od lewej): mjr Władysław Roman, płk Marian Jurecki; w trzecim rzędzie (od lewej): gen. brygady Franciszek Herman, mjr Szczepan Wacek, gen. Stefan Mossor. Warszawa, 1951 r. Fot. PAP/CAF/S. Wdowiński

  Komunikat o uchyleniu przez Najwyższy Sąd Wojskowy wyroków w tzw. procesie generałów. Skazani zostali zrehabilitowani.

 • W Nowym Jorku zmarł Stanisław Sielański, aktor, artysta kabaretowy; wystąpił m.in. w filmach „Manewry miłosne”, „Pan Twardowski”, „Dorożkarz nr 13”, „Książątko”, „Trójka hultajska”, „Królowa przedmieścia” i „Szczęśliwa trzynastka”.

 • Franciszek Skibiński. Fot. CAW. Źródło: Wikimedia Commons

  Najwyższy Sąd Wojskowy wydał wyrok w tzw. sprawie kierownictwa konspiracji wojskowej. Oskarżonymi byli płk Franciszek Skibiński oraz czterej inni oficerowie. Wszyscy oni w wyniku brutalnych metod śledztwa „przyznali się do winy” i skazani zostali na karę śmierci.

 • Prezydium Rządu powołało Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Gen. Stefan Mossor, dowódca Grupy Operacyjnej "Wisła". Fot. PAP/CAF

  Grupa Operacyjna „Wisła” rozpoczęła wysiedlanie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski; w ciągu trzech miesięcy na tzw. Ziemie Zachodnie i Północne przymusowo przesiedlono ponad 140 tys. Ukraińców.

 • Bolesław Bierut, prezydent KRN (1944–1947). Fot. PAP/CAF/J. Baranowski

  Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ustawę o obywatelstwie państwa polskiego oraz narodowości polskiej ludności mieszkającej na Ziemiach Odzyskanych. Ustawa przyznawała polskie obywatelstwo wszystkim Polakom zamieszkującym ten obszar przed 1 stycznia 1945 r.

 • O godzinie 14:15 wyznaczony przez rząd tymczasowy urbanista Piotr Zaremba przejął od dowódców sowieckich administrację w zajętym dwa dni wcześniej Szczecinie i został pierwszym polskim prezydentem miasta.

 • Ferenc Orsos w rozmowie ze świadkiem zbrodni katyńskiej Parfemonem Kisielewem. 30.04.1943. Fot. Imperial War Museum. Źródło: Wikimedia Commons

  Do Katynia na zaproszenie władz niemieckich przybyła grupa międzynarodowych ekspertów medycyny sądowej i kryminologii, pod przewodnictwem dr. Ferenca Orsosa.

 • Zaprzysiężenie 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS "Galizien". 04.1943. Fot. NAC

  Ogłoszona została informacja o tworzeniu Dywizji SS-Galizien; zgłosiły się do niej tysiące ukraińskich ochotników. Jednostka ta uczestniczyła w masakrach polskiej ludności. 28 lutego 1944 r., złożony z ukraińskich ochotników do dywizji SS Galizien, 4 pułk policji SS, dokonał pacyfikacji Huty Pieniackiej niedaleko Lwowa, mordując 850–900 osób.

 • W Stanisławowie urodził się Daniel Passent, dziennikarz, publicysta, od 1958 r. związany z tygodnikiem „Polityka”; w latach 1997–2001 ambasador RP w Chile.

 • Premiera filmu „Za grzechy” („Ał chet”) w reżyserii Aleksandra Martena.

 • Uroczystość otwarcia portu lotniczego na Okęciu w Warszawie. Fot. NAC

  W Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowego cywilnego lotniska na Okęciu; wcześniej samoloty lądowały na aerodromie na Polach Mokotowskich.

 • Wanda Warska. Fot. PAP/P. Kula

  W Poznaniu urodziła się Wanda Warska, piosenkarka, wokalistka jazzowa.

 • Mirosława Dubrawska. Fot. PAP/A. Rybczński

  W Warszawie urodziła się Mirosława Dubrawska, aktorka.

 • Oskar Schindler. Fot. Yad Vashem. Źródło: Wikimedia Commons

  W Svitavach na Morawach urodził się Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec; podczas II wojny światowej uratował przed zagładą ponad tysiąc pracujących u niego Żydów; po wojnie otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; jego grób znajduje się na górze Syjon w Jerozolimie.

 • Jan Sztaudynger. Fot. PAP/CAF/G. Puciato

  W Krakowie urodził się Jan Sztaudynger, poeta, fraszkopisarz, satyryk, tłumacz literatury niemieckiej oraz redaktor pism poświęconych lalkarstwu.

 • Prof. Stanisław Lorentz. Fot. PAP/CAF/E. Uchymiak

  W Radomiu urodził się Stanisław Lorentz, historyk sztuki, muzeolog, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie (1935–1982).

 • Teatr Wielki w Warszawie. Źródło: CBN Polona

  We Florencji zmarł Antonio Corazzi, architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu; działając w Warszawie zaprojektował i zrealizował m.in. Pałac Staszica, Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz budynek Teatru Wielkiego.

 • W Romanówce niedaleko Brodów urodził się Piotr Bieńkowski, archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizator pierwszej w Polsce katedry archeologii klasycznej.

 • Powstanie poznańskie: w bitwie pod Grodziskiem Wielkopolskim polscy kosynierzy przegrali bitwę z Prusakami; w tym samym dniu po walce dwudziestu mieszkańców miasta zostało zamordowanych przez pruskich żołnierzy. 

 • Król Zygmunt Stary wydał w Toruniu ordynację obrony kresów, która dotyczyła rozmieszczenia oddziałów obrony potocznej, broniących południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej, zwłaszcza przed najazdami tatarskimi.

 • Hetman Mikołaj Kamieniecki. Źródło: CBN Polona

  W bitwie pod Wiśniowcem wojska polsko-litewskie, dowodzone przez hetmanów Mikołaja Kamienieckiego i Konstantego Ostrogskiego, pokonały Tatarów.