> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1877

 • Bolesław Leśmian. Fot. NAC

  W Warszawie urodził się Bolesław Leśmian, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki; autor tomików poezji m.in. „Sad rozstajny”, „Łąka”, „Napój cienisty”, „Dziejba leśna”.

 • Feliks Nowowiejski. Fot. NAC

  W Wartemborku, obecnie Barczewo na Warmii, urodził się Feliks Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista i pedagog. Autor m.in. opery „Legenda Bałtyku” oraz melodii do wiersza Marii Konopnickiej „Rota”.

 • W Totmie w północnej Rosji urodził się Antoni Wiwulski, rzeźbiarz, architekt; autor Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Trzech Krzyży w Wilnie.

 • W Genewie zmarł Antoni Patek, uczestnik Powstania Listopadowego, zegarmistrz, wspólnie z Adrienem Philippe`em założył istniejącą do dziś firmę produkującą ekskluzywne zegarki.

 • W Paryżu zmarła Delfina Potocka, przyjaciółka Fryderyka Chopina, muza Zygmunta Krasińskiego.

 • W Krakowie urodził się Mordechaj Gebirtig, poeta żydowski, autor m.in. wiersza „Bleibt gesund mir, Kroke” („Bądź mi zdrów, Krakowie”); zamordowany przez Niemców w czerwcu 1942 roku.

 • Rosja wypowiedziała wojnę Imperium Osmańskiemu; w walkach przeciwko Rosjanom brał udział Legion Polski; w jego skład weszli polscy emigranci; jeden z jego oddziałów walczył w bitwie koło Kizlaru w Bułgarii.

 • Teatr Wielki w Warszawie. Źródło: CBN Polona

  We Florencji zmarł Antonio Corazzi, architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu; działając w Warszawie zaprojektował i zrealizował m.in. Pałac Staszica, Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz budynek Teatru Wielkiego.

 • Stanisława Wysocka. Fot. NAC

  W Warszawie urodziła się Stanisława Wysocka, aktorka, reżyserka teatralna, pedagog; wystąpiła m.in. w filmach „Jaśnie pan szofer”, „Trędowata”, „Dziewczęta z Nowolipek”, „Granica”, „Ludzie Wisły” i „Wrzos”.

 • W Czerei, obecnie na Białorusi, urodził się Oskar Miłosz, piszący po francusku poeta, litewski dyplomata, krewny Czesława Miłosza.

 • Andrzej Wierzbicki. Fot. NAC

  Urodził się Andrzej Wierzbicki, działacz gospodarczy i polityczny, współzałożyciel i dyrektor Lewiatana, od 1932 r. prezes Zarządu Centralnego Związku Przemysłu Polskiego.

 • Alexander Graham Bell. Źródło: Wikimedia Commons

  Alexander Graham Bell zainstalował pierwszy na świecie telefon.

 • W Krakowie urodził się Ludwik Puget, rzeźbiarz, malarz, historyk sztuki. 

 • W Pelplinie zmarł Walenty Stefański, wielkopolski działacz społeczny i polityczny; uczestnik Powstania Listopadowego.

 • W Opocznie koło Radomia urodził się Włodzimierz Perzyński, prozaik, komediopisarz, publicysta.

 • W Podgórzu, obecnie część Krakowa, zmarł Aleksander Kotsis, malarz.

 • Aleksander Zelwerowicz. Fot. PAP/CAF

  W Lublinie urodził się Aleksander Zelwerowicz, aktor, reżyser teatralny, pedagog; związany przez wiele lat z Teatrem Polskim w Warszawie; zagrał m.in. w filmach „Rok 1863”, „Księżna Łowicka”, „Serce matki”; dyrektor teatrów w Łodzi, Warszawie i Wilnie.

 • Uruchomienie zbudowanej przez Leopolda Kronenberga Kolei Nadwiślańskiej.

 • Artur Śliwiński. Fot. NAC

  W Ruszkach koło Kutna urodził się Artur Śliwiński, historyk, pisarz, publicysta; członek PPS-Frakcji Rewolucyjnej; przewodniczący Centralnego Komitetu Narodowego w Warszawie (1915–1916), bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, premier RP (1922), senator (1935–1938); dyrektor Polskiego Banku Komunalnego (1932–1939).

 • Feliks Dzierżyński. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Oziembłowie na Wileńszczyźnie w polskiej rodzinie szlacheckiej urodził się Feliks Dzierżyński, współpracownik Lenina, jeden z przywódców rewolucji bolszewickiej w 1917 r., współtwórca totalitarnego reżimu sowieckiej Rosji.

 • Obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Fot. PAP/T. Waszczuk

  W Gietrzwałdzie na Warmii miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej.

 • Urodził się Władysław Bełza, poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego, współzałożyciel polskiej organizacji oświatowej Macierz Polska.

 • Karol Hubert Rostworowski. Fot. NAC

  W Rybnej koło Krakowa urodził się Karol Hubert Rostworowski, dramatopisarz, poeta, publicysta; związany z Obozem Wielkiej Polski i Stronnictwem Narodowym.

 • Tomasz Arciszewski. Źródło: NAC

  W Sierzchowach koło Rawy Mazowieckiej urodził się Tomasz Arciszewski, działacz socjalistyczny, jeden z przywódców PPS, premier RP na uchodźstwie w latach 1944–1947.

 • Karol Beyer. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł Karol Beyer, pierwszy zawodowy fotograf warszawski; twórca polskiej fotografii profesjonalnej; numizmatyk.

 • Leopold Skulski. Fot. NAC

  W Zamościu urodził się Leopold Skulski, inżynier chemik, inicjator utworzenia Narodowego Zjednoczenia Ludowego, premier RP w latach 1919–1920, minister spraw wewnętrznych (1920–1921), działacz OZN; jesienią 1939 r. aresztowany przez NKWD, zmarł lub został zamordowany w nieznanych bliżej okolicznościach.

 • W Krakowie zmarł Lucjan Siemieński, uczestnik Powstania Listopadowego, pisarz, tłumacz.

 • Amerykański wynalazca Thomas Alva Edison zaprezentował fonograf – pierwsze urządzenie utrwalające i odtwarzające dźwięk.

 • Aleksander Wielopolski. Źródło: CBN Polona

  W Dreźnie zmarł margrabia Aleksander Wielopolski, polityk, ziemianin; naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego (1862–1863); rozbudował szkolnictwo polskie, spolszczył administrację i sądownictwo, doprowadził do oczynszowania chłopów, równouprawnienia Żydów; przeciwnik antyrosyjskiej konspiracji i powstania zbrojnego.