Daty

Kalendarz dat

1848

 • 1.1

  W wileńskim ratuszu odbyła się premiera dwuaktowej opery Stanisława Moniuszko "Halka". Dziesięć lat później, w Teatrze Wielkim, w Warszawie odbyła się premiera tej samej opery w znanej do dziś wersji czteroaktowej. 

 • 9.2

  W Zawadyńcach na Podolu urodził się Piotr Chmielowski, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

 • 15.2

  W Brzozowie pod Pszczyną zmarł Władysław Wężyk, literat, podróżnik, uczestnik Powstania Listopadowego, autor "Podróży po starożytnym świecie" - opisu podróży po Egipcie, Turcji, Palestynie, Syrii, Grecji i Włoszech. 

 • 16.2

  W Paryżu odbył się ostatni publiczny koncert Fryderyka Chopina.

 • 21.2

  Karol Marks i Fryderyk Engels ogłosili w Londynie "Manifest partii komunistycznej".

 • 22.2

  W Paryżu wybuchła rewolucja lutowa; uważana jest za początek tzw. Wiosny Ludów, która ogarnęła wiele krajów w Europie.

 • 20.3

  W Poznaniu polscy działacze ziemiańscy utworzyli Komitet Narodowy Polski.

 • 29.3

  Adam Mickiewicz. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Adam Mickiewicz wraz z kilkunastoma zwolennikami podpisał w Rzymie akt zawiązania Legionu Polskiego oraz przedstawił "Skład zasad", czyli zarys demokratycznego programu politycznego dla wolnej Polski. 

 • 6.4

  Uniwersytet Lwowski. 1914. Źródło: CBN Polona

  Władze austriackie zezwoliły Uniwersytetowi Lwowskiemu na prowadzenie wykładów w języku polskim.

 • 10.4

  Wymarsz Legionu Mickiewicza z Rzymu do Mediolanu.

 • 11.4

  Powstanie Poznańskie: polsko-pruska ugoda w Jarosławcu, która przewidywała nadanie częściowej autonomii Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu w zamian za ograniczenie na jego obszarze liczebności polskich oddziałów zbrojnych.

 • 17.4

  Władze austriackie uwłaszczyły chłopów w Galicji.

 • 28.4

  Powstanie poznańskie: w bitwie pod Grodziskiem Wielkopolskim polscy kosynierzy przegrali bitwę z Prusakami; w tym samym dniu po walce dwudziestu mieszkańców miasta zostało zamordowanych przez pruskich żołnierzy. 

 • 29.4

  Powstanie poznańskie: pruski gen. Friedrich von Colomb, nie czekając na polityczne rozwiązania, zaatakował polski obóz w Książu, który zdobył po zaciętym boju; w walce z przeważającymi siłami pruskimi poległo kilkuset powstańców, razem z dowódcą mjr. Florianem Dąbrowskim.

 • 30.4

  Powstanie poznańskie: bitwa pod Miłosławiem.

 • 7.5

  W Ostródzie zmarł Gustaw Gizewiusz, duchowny ewangelicki, etnograf, mazurski działacz oświatowy, walczący o język polski w szkolnictwie; wybrany do parlamentu w Berlinie (1848); w 1946 r. na jego cześć Łuczany na Mazurach (niem. Loetzen) nazwano Giżyckiem.

 • 2.6

  W Pradze rozpoczął obrady Kongres Słowiański.

 • 6.7

  We Wrocławiu zmarł Karol Godula, przedsiębiorca, współtwórca śląskiego przemysłu, właściciel kompleksu kopalń i hut cynku.

 • 7.9

  Ustawa sejmu wiedeńskiego ostatecznie likwidująca stosunki poddańcze w Austrii.

 • 17.10

  W Ostrołęce urodził się Wiktor Gomulicki, poeta, powieściopisarz, eseista, varsavianista, redaktor wielu warszawskich pism.

 • 1.11

  Wiosna Ludów: We Lwowie doszło do walk pomiędzy polską Gwardią Narodową a wojskami austriackimi; na rozkaz gen. Wilhelma Hammersteina miasto zostało ostrzelane przez artylerię, zginęło około 100 jego mieszkańców; w konsekwencji Lwów skapitulował.

 • 3.11

  W Krakowie ukazał się pierwszy numer konserwatywnego dziennika „Czas”.

 • 16.11

  Fryderyk Chopin. Źródło: CBN Polona

  W Londynie w sali Guildhall odbył się ostatni publiczny koncert Fryderyka Chopina, który zagrał na rzecz polskich emigrantów.

 • 2.12

  Po abdykacji cesarza Austrii Ferdynanda I władzę w monarchii habsburskiej objął jego bratanek Franciszek Józef I, który panował do 1916 r. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL