> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

7 MAJA

 • 1951 / 70 lat
  Ireneusz Dudek podczas 32. Festiwalu Rawa Blues. 2012 r. Fot. PAP/A. Grygiel

  W Katowicach urodził się Ireneusz Dudek, muzyk, bluesman, kompozytor, wokalista, harmonijkarz, autor tekstów; założyciel Rawa Blues Festiwal.

 • 1945 / 76 lat
  Gen. Alfred Jodl podpisuje w akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Reims, 07.05.1945. Źródło: Wikimedia Commons

  W kwaterze głównej gen. Dwighta D. Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl, w obecności przedstawicieli czterech mocarstw alianckich, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

 • 2004 / 17 lat

  W Iraku zginął Waldemar Milewicz, dziennikarz Telewizji Polskiej, reporter i korespondent wojenny.

 • 1999 / 22 lata

  Premiera filmu „Operacja Samum” w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

 • 1994 / 27 lat
  Realizacja filmu Kazimierza Kutza „Śmierć jak kromka chleba”. Fot. PAP/S. Jakubowski

  Premiera filmu „Śmierć jak kromka chleba” w reżyserii Kazimierza Kutza.

 • 1993 / 28 lat

  W USA na skutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym zmarł Andrzej Jarecki, poeta, dramaturg, satyryk, współtwórca Studenckiego Teatru Satyryków; działacz podziemnej Solidarności; od 1990 r. radca ds. kultury ambasady RP w Waszyngtonie.

 • 1985 / 36 lat

  W Warszawie zmarł Adam Bahdaj, prozaik, tłumacz, autor popularnych utworów dla młodzieży; w czasie II wojny światowej kurier tatrzański.

 • 1980 / 41 lat
  Głodówka protestacyjna w obronie Dariusza Kobzdeja i Mirosława Chojeckiego, na zdjęciu m.in.: Kazimierz Świtoń, Jacek Kuroń, Bronisław Wildstein, Jan Karandziej, Leszek Budrewicz, Lesław Maleszka. Źródło: IPN

  Początek głodówki w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na znak solidarności z uwięzionymi Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem, głodującymi w więzieniach, oraz innymi więźniami politycznymi.

 • 1980 / 41 lat

  W Stalowej Woli urodził się Maciej Zakościelny, aktor, wystąpił m.in. w filmach „Tylko mnie kochaj”, „Dlaczego nie!”, „Serce na dłoni”, a także w serialach „Kryminalni” i „Czas honoru”.

 • 1977 / 44 lata
  Portret Stanisława Pyjasa - uroczystości 25. rocznicy śmierci S. Pyjasa. Fot. PAP/J. Bednarczyk

  W Krakowie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zginął Stanisław Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracownik Komitetu Obrony Robotników (KOR); jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem opozycji, podczas czarnej procesji 15 maja 1977 r. powołano Studencki Komitet Solidarności (SKS), który domagał się m.in. wyjaśnienia okoliczności śmierci S. Pyjasa.

 • 1971 / 50 lat
  Jerzy Antczak. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  Premiera filmu „Epilog norymberski” w reżyserii Jerzego Antczaka.

 • 1969 / 52 lata
  Radosław Pazura. Fot. PAP/R. Guz

  W Tomaszowie Mazowieckim urodził się Radosław Pazura, aktor, wystąpił m.in. w filmach „Szwadron”, „Operacja Samum”, „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, a także w serialu „Sfora”.

 • 1967 / 54 lata

  W Warszawie zmarła prof. Maria Grzegorzewska, pedagog, założycielka i dyrektorka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz Państwowego Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie. 

 • 1966 / 55 lat
  Stanisław Jerzy Lec. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Warszawie zmarł Stanisław Jerzy Lec, aforysta, poeta, satyryk.

 • 1953 / 68 lat
  Kontradm. Adam Mohuczy. Fot. PAP/CAF

  W więzieniu w Sztumie zmarł kontradmirał Adam Mohuczy, organizator i komendant Szkoły Specjalistów Morskich w Tczewie; uczestnik kampanii polskiej 1939 r.; po II wojnie światowej pierwszy dowódca Marynarki Wojennej; w 1949 r. aresztowany przez władze komunistyczne i bezpodstawnie oskarżony o sabotaż, skazany na 13 lat pozbawienia wolności.

 • 1943 / 78 lat
  Żołnierze 1 dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki na froncie. 1944 r. Fot. PAP/CAF

  Ukazał się oficjalny komunikat o rozpoczęciu formowania w ZSRS 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

 • 1930 / 91 lat

  W Gliwicach urodził się Horst Bienek, niemiecki pisarz, autor czterotomowej „Kroniki górnośląskiej”, na którą składają się „Pierwsza polka”, „Światło września”, „Czas bez dzwonów” oraz „Ziemia i ogień”.

 • 1923 / 98 lat
  Walery Sławek i Aleksander Prystor. Fot. NAC

  W Warszawie z inicjatywy m.in. Walerego Sławka i Aleksandra Prystora utworzono Instytut Badań Najnowszej Historii Polski; 15 listopada 1935 r. przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego; w 1943 r. został reaktywowany na emigracji w Nowym Jorku i w 1947 r. w Londynie oraz w 2002 r. w Warszawie.

 • 1923 / 98 lat

  W Jabłonowie koło Brodnicy urodził się Włodzimierz Skoczylas, aktor, pedagog; więzień KL Dachau (1940–1945).

 • 1920 / 101 lat
  Ataman Semen Petlura i gen. Edward Śmigły-Rydz na dworcu w Kijowie. 10.05.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Wojsko Polskie wspólnie z oddziałami ukraińskimi wkroczyło do Kijowa.

 • 1877 / 144 lata
  Stanisława Wysocka. Fot. NAC

  W Warszawie urodziła się Stanisława Wysocka, aktorka, reżyserka teatralna, pedagog; wystąpiła m.in. w filmach „Jaśnie pan szofer”, „Trędowata”, „Dziewczęta z Nowolipek”, „Granica”, „Ludzie Wisły” i „Wrzos”.

 • 1873 / 148 lat

  W Krakowie rozpoczęła działalność Akademia Umiejętności (obecnie Polska Akademia Umiejętności).

 • 1868 / 153 lata
  Stanisław Przybyszewski. Fot. NAC

  W Łojewie na Kujawach urodził się Stanisław Przybyszewski, pisarz, poeta, dramaturg, publicysta.

 • 1867 / 154 lata
  Władysław Reymont. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  We wsi Kobiele Wielkie koło Radomska urodził się Władysław Reymont, pisarz, publicysta; autor m.in. powieści „Komediantka”, „Ziemia obiecana” oraz „Chłopi”, epopei życia polskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku, za którą w 1924 r. otrzymał literacką Nagrodą Nobla.

 • 1863 / 158 lat
  Zygmunt Sierakowski. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: rozpoczęła się trzydniowa, zwycięska dla Rosjan seria bitew pod Birżami na Litwie. 

 • 1848 / 173 lata

  W Ostródzie zmarł Gustaw Gizewiusz, duchowny ewangelicki, etnograf, mazurski działacz oświatowy, walczący o język polski w szkolnictwie; wybrany do parlamentu w Berlinie (1848); w 1946 r. na jego cześć Łuczany na Mazurach (niem. Loetzen) nazwano Giżyckiem.

 • 1836 / 185 lat

  W Piotrowicach urodził się Stanisław Koźmian, uczestnik Powstania Styczniowego; jeden z przywódców stronnictwa Stańczyków; krytyk, tłumacz, dyrektor teatru, reżyser, twórca tzw. szkoły krakowskiej.

 • 1824 / 197 lat

  W Wiedniu obyła się premiera IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.

 • 1794 / 227 lat
  Tadeusz Kościuszko. Źródło: CBN Polona

  W obozie pod Połańcem naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko ogłosił uniwersał połaniecki – dokument dot. poprawy warunków życia chłopów, mający zachęcić ich do wstępowania do armii powstańczej.

 • 1765 / 256 lat

  Król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława.

 • 1764 / 257 lat

  W Warszawie rozpoczął obrady sejm konwokacyjny, który wprowadził szereg reform ustrojowych; uchwalił m.in. powstanie Komisji Skarbowej i Wojskowej, zlikwidował prywatne cła i myta, wprowadzając cło generalne, zniósł liberum veto w głosowaniach dotyczących spraw skarbowych, a także wprowadził zakaz przysięgania przez posłów na instrukcje poselskie.

 • 1763 / 258 lat
  Książę Józef Poniatowski. Źródło: CBN Polona

  W Wiedniu urodził się książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta, generał, minister wojny i naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego; marszałek Francji.

 • 1429 / 592 lata

  Wojska francuskie na czele z Joanną d’Arc przełamały oblężenie Orleanu; następnego dnia Anglicy wycofali się spod miasta.

sonda

Skąd najczęściej czerpiesz wiedzę historyczną?

Wybory
Traktat ryski – 100. rocznica

 

Rocznica

 • 18.03.1921

  Traktat ryski – 100. rocznica

  18 marca 1921 r. w Rydze podpisano traktat kończący wojnę polsko-bolszewicką. Porozumienie wyznaczało polskie granice na wschodzie, stanowiło o odszkodowaniach dla Polski oraz zwrocie dzieł kultury i sztuki. Dziś, podobnie jak po podpisaniu traktatu, jego oceny są rozbieżne. Dla jednych był on porażką polskich elit politycznych, dla drugich zwycięstwem ich realizmu. 

  Zobacz rocznicę

Newsletter

MKiDN
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Wojskowe Biuro Historyczne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Ośrodek Karta
 • Biblioteka narodowa
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Ośrodek pamięć i Przyszłość
 • Polski Instytut Sztuki Filmowej
 • Filmoteka Szkolna
 • Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Magazyn Historyczny Mówią wieki