Daty

Kalendarz dat

1812

 • 7.2

  W Landport koło Portsmouth urodził się Karol Dickens, powieściopisarz.

 • 19.2

  Zygmunt Krasiński. Źródło: BN Polona

  W Paryżu urodził się Zygmunt Krasiński, poeta, dramatopisarz, prozaik, filozof; autor "Nie-Boskiej komedii", zaliczany w XIX wieku obok Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza do trójki polskich "wieszczów”.

 • 28.2

  Portret Hugona Kołłątaja, autorstwa Józefa Peszki. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Warszawie zmarł Hugo Kołłątaj, ideolog i czołowy przedstawiciel polskiego Oświecenia, filozof, ksiądz, organizator i teoretyk nauki i oświaty, wybitny działacz stronnictwa patriotycznego w okresie Sejmu Wielkiego, współautor Konstytucji 3 Maja.

 • 3.3

  Powołana została Legia Księstwa Warszawskiego, formacja wojskowa, utworzona z pułków Legii Nadwiślańskiej. Legia Księstwa Warszawskiego wzięła udział w walkach w Hiszpanii oraz w wyprawie na Rosję, gdzie poniosła ciężkie straty.

 • 5.3

  Z wojsk Księstwa Warszawskiego utworzony został 5. korpus Wielkiej Armii, którym dowodził ks. Józef Poniatowski.

 • 24.3

  Leopold Kronenberg. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodził się Leopold Kronenberg, finansista, przemysłowiec, polityk, jeden z najwybitniejszych działaczy gospodarczych na ziemiach polskich w XIX w. Budowniczy Kolei Warszawsko-Terespolskiej i Kolei Nadwiślańskiej, założyciel Banku Handlowego i Szkoły Handlowej w Warszawie. W 1861 r. współtwórca obozu "białych" i jeden z jego przywódców w Powstaniu Styczniowym.

 • 6.4

  W Moskwie urodził się Aleksander Hercen, rosyjski pisarz, myśliciel, działacz polityczny i społeczny, wydawca słynnego pisma rewolucyjnego "Kołokoł" ("Dzwon"), współorganizator tajnej organizacji rewolucyjnej Ziemla i Wola. Gorący orędownik sprawy polskiej w okresie Powstania Styczniowego.

 • 7.6

  Do Gdańska przybył Napoleon Bonaparte.

 • 14.6

  W Piaskach na Lubelszczyźnie urodził się Antoni Patek, uczestnik Powstania Listopadowego, zegarmistrz, wspólnie z Adrienem Philippe`em założył istniejącą do dziś firmę produkującą ekskluzywne zegarki.

 • 21.6

  Francja wypowiedziała wojnę Rosji.

 • 24.6

  Wojna z Rosją: Wielka Armia Napoleona przeprawiła się przez Niemen, kierując się na Kowno i Wilno. 

 • 28.6

   Kampania 1812: Do zajętego przez wojska francuskie Wilna przybył Napoleon Bonaparte.

 • 28.6

   Z inspiracji Napoleona Bonaparte powstała Konfederacja Generalna Narodu Polskiego, której celem miała być mobilizacja polskiego społeczeństwa do walki z Rosją.

 • 1.7

  Kampania 1812: W Wilnie na rozkaz Napoleona Bonaparte utworzony został Tymczasowy Rząd Litewski. 

 • 28.7

  Józef Ignacy Kraszewski. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodził się Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, publicysta, historyk, działacz społeczny, autor ponad 600 książek, w tym 232 powieści, takich jak "Stara baśń" czy "Za Sasów". 

 • 16.8

  Wyprawa na Moskwę: Początek bitwy pod Smoleńskiem.

 • 17.8

  Kampania 1812: Początek bitwy pod Połockiem.

 • 17.8

  Kampania 1812: w bitwie pod Smoleńskiem zginął gen. Michał Grabowski, syn Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 • 18.8

  Wyprawa na Moskwę: Do Smoleńska zajętego przez Wielką Armię przybył Napoleon Bonaparte.

 • 7.9

  Pod Borodino doszło do bitwy pomiędzy Wielką Armią Napoleona i wojskami rosyjskim dowodzonymi przez feldmarszałka Michaiła Kutuzowa; nierozstrzygnięte starcie, jedno z największych w kampanii 1812 r., nazywane jest w historiografii francuskiej bitwą pod Moskwą, a w polskiej bitwą pod Możajskiem.

 • 14.9

  Model pomnika autorstwa artysty rzeźbiarza Michała Kamieńskiego przedstawiająca Napoleona Bonaparte. Fot. NAC

  Napoleon Bonaparte wraz Wielką Armią wkroczył do Moskwy. Pierwszym oddziałem napoleońskim, który wszedł do miasta, był 10. pułk polskich huzarów płk. Jana Umińskiego.

 • 8.10

  W Paryżu zmarł gen. Józef Łazowski, generał armii francuskiej, uczestnik wojen napoleońskich.

 • 19.10

  Portret Napoleona Bonaparte. Rys. Wojciech Eljasz. Źróło: BN Polona

  Wielka Armia Napoleona Bonaparte rozpoczęła odwrót spod Moskwy.

 • 24.10

  Pod Małojarosławcem doszło do zaciętej bitwy pomiędzy wojskami 4 korpusu Wielkiej Armii Napoleona a głównymi siłami rosyjskim marszałka polowego Michaiła Kutuzowa.

 • 3.11

  Pod Wiaźmą doszło do bitwy pomiędzy wycofującymi się spod Moskwy w kierunku Smoleńska oddziałami Wielkiej Armii Napoleona a wojskami rosyjskimi.

 • 26.11

  Rozpoczęła się dramatyczna przeprawa przez Berezynę cofającej się spod Moskwy Wielkiej Armii Napoleona.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL