Daty

Kalendarz dat

1637

  • 16.12

    Pod Kumejkami wojska polskie dowodzone przez hetmana Mikołaja Potockiego zwyciężyły armię kozacką Pawła Pawluka, przywódcy powstania kozackiego na prawobrzeżnej Ukrainie.

  • 24.12

    Pod Borowicą Kozacy uczestniczący w tzw. powstaniu Pawluka na Ukrainie podpisali akt bezwzględnej kapitulacji i złożyli przysięgę wierności Rzeczypospolitej.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL