Daty

Kalendarz dat

1085

  • 25.5

    W Salerno zmarł papież Grzegorz VII (1073-1085); kanonizowany w 1606 r.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL