Daty

Kalendarz dat

1800

 • 14.3

  Kardynał Luigi Barnaba Chiaramonti, biskup Tivoli i Izoli, wybrany został papieżem; przyjął imię Piusa VII (1800-1823).

 • 2.4

  W Wiedniu urodził się Andrzej Zamoyski, działacz gospodarczy i polityczny, założyciel i prezes Towarzystwa Rolniczego oraz Spółki Żeglugi Parowej.

 • 18.5

  W Petersburgu zmarł Aleksandr Suworow, rosyjski feldmarszałek; uczestnik wojny siedmioletniej (1756-1763) i wojen z Turcją; walczył przeciwko konfederatom barskim; dowódca wojsk tłumiących Powstanie Kościuszkowskie, odpowiedzialny za rzeź warszawskiej Pragi; w 1799 r. pokonał wojska francuskie pod Cassano, nad Trebbią i pod Novi; uważany za jednego z najwybitniejszych rosyjskich dowódców.

 • 31.5

  Michał Kazimierz Ogiński. Źródło: CBN Polona

  Zmarł Michał Kazimierz Ogiński, hetman wielki litewski (1768-1793), poeta, kompozytor; budowniczy Kanału Ogińskiego, łączącego dorzecze Dniepru i Niemna.

 • 23.6

  W Poznaniu urodził się Karol Marcinkowski, lekarz, działacz społeczny, uczestnik Powstania Listopadowego; organizator Towarzystwa Naukowej Pomocy, inicjator budowy Bazaru Polskiego w Poznaniu.

 • 2.7

  W Krakowie urodził się Piotr Michałowski, malarz, przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie.

 • 3.12

  Pod Hohenlinden w Bawarii francuski gen. Jean-Victor Moreau na czele Armii Renu pokonał austriackie wojska arcyksięcia Jana.

 • 24.12

  W Paryżu na ulicy Saint-Nicaisse doszło do próby zamachu na Napoleona Bonaparte, pierwszego konsula Francji. Zamachu przy użyciu wozu wypełnionego materiałami wybuchowymi dokonali rojalistyczni szuani, kierowani przez Georgesa Cadoudala.

 • 26.12

  W Sławkowie urodził się Jan Baranowski, astronom i przyrodnik.

 • 29.12

  W New Haven (USA) urodził się Charles Goodyear, przedsiębiorca, wynalazca, na cześć którego nazwano jedno z przedsiębiorstw przemysłu gumowego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL