Daty

Kalendarz dat

1530

 • 20.2

  Na Wawelu odbyła się koronacja dziewięcioletniego Zygmunta II Augusta na króla Polski; został on koronowany „vivente rege” - za życia swojego ojca, króla Zygmunta I Starego.

 • 25.6

  W Augsburgu na Sejmie Rzeszy zwolennicy Marcina Lutra przedstawili swoje wyznanie wiary, tzw. Confessio Augustana (Konfesja augsburska) – od niego wyznanie luterańskie nazywane jest wyznaniem augsburskim; autorem ogłoszonego dokumentu był Melanchton.

 • 10.8

  Książę Konstanty Ostrogski. Źródło: Wikimedia Commons

  Zmarł książę Konstanty Ostrogski, hetman wielki litewski, wojewoda trocki; w 1514 r. pod Orszą dowodzone przez niego oddziały polsko-litewskie zwyciężyły wojska moskiewskie.

 • 25.8

  Urodził się Iwan IV Groźny, wielki książę moskiewski, od 1547 r. car Wszechrusi (1547-1584).

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL