Daty

Kalendarz dat

1683

 • 1.4

  W Warszawie podpisano przymierze cesarza Leopolda I Habsburga i króla Jana III Sobieskiego wymierzone przeciwko Turcji; ze względu na obawę przed złym odbiorem porozumienia podpisanego w dzień prima aprilis, zostało ono antydatowane na 31 marca.

 • 14.7

  Wojska tureckie rozpoczęły oblężenie Wiednia. Po dwóch miesiącach zakończyło je nadejście wojsk koalicji pod wodzą króla Polski Jana III Sobieskiego i zwycięska bitwa na przedpolu stolicy Austrii.

 • 16.7

  Król Jan III Sobieski położył kamień węgielny pod budowę zespołu klasztornego kapucynów w Warszawie. Po zwycięstwie pod Wiedniem kościół stał się wotum wdzięczności Bogu za pomoc w odniesionym triumfie. 

 • 29.7

  Jan III Sobieski - obraz Jerzego Siemiginowskiego-Eleutera. Fot. PAP/Reprodukcja/W. Kryński

  Król Jan III Sobieski przybył z Wilanowa do Krakowa, gdzie oczekiwał na ostateczną mobilizację i koncentrację wojsk koronnych przed wyruszeniem pod oblegany przez armię turecką Wiedeń.

 • 6.9

  Zmarł Jean-Baptiste Colbert, francuski polityk, minister finansów, minister spraw zagranicznych w czasach rządów Ludwika XIV, zwolennik merkantylizmu i absolutyzmu, twórca potęgi francuskiej floty wojennej. 

 • 12.9

  Jerzy Siemiginowski-Eleuter "Portret króla Jana III Sobieskiego". Fot. PAP/W. Kryński

  Pod Wiedniem koalicja wojsk chrześcijańskich dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego pokonała armię turecką.

 • 9.10

  Pod Parkanami wojska polsko-litewskie i austriackie, dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego, pokonały armię turecką Kara Mustafy. 

 • 25.12

  W Belgradzie z rozkazu sułtana Mehmeda IV uduszony został Kara Mustafa, wielki wezyr, wódz armii tureckiej pokonanej 12 września 1683 r. pod Wiedniem przez koalicję wojsk chrześcijańskich pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL