Daty

Kalendarz dat

1814

 • 17.1

  Gen. Ludwik Mierosławski. Źródło: CBN Polona

  W Nemours we Francji urodził się Ludwik Mierosławski, uczestnik Powstania Listopadowego; działacz emigracyjny; wódz naczelny oddziałów powstańczych w Wielkopolsce w 1848 r.; dowódca rewolucyjnych wojsk na Sycylii (1849); dyktator Powstania Styczniowego; historyk wojskowości, pisarz.

 • 20.2

  W Hermanowicach urodził się Maciej Bogusz Stęczyński,  podróżnik, poeta, rysownik, znawca Tatr, autor m.in. albumów „Okolice Galicji” i „Tatry w dwudziestu czterech obrazach”.

 • 22.2

  Oskar Kolberg. Źródło: CBN Polona

  W Przysusze urodził się Oskar Kolberg, etnograf, folklorysta, kompozytor, autor przełomowej dla polskiej etnografii pracy „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. 

 • 6.4

  W Łohojsku na Białorusi urodził się Eustachy Tyszkiewicz, archeolog, kolekcjoner, założyciel Muzeum Starożytności w Wilnie.

 • 13.5

  W Warszawie urodził się Aleksander Lesser, malarz, współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

 • 29.5

  W Malmaison pod Paryżem zmarła Józefina, cesarzowa, pierwsza żona Napoleona Bonaparte.

 • 30.5

  Michaił Bakunin. Źródło: CBN Polona

  W Priamuchinie w guberni twerskiej urodził się Michaił Bakunin, teoretyk anarchizmu, działacz rewolucyjny.

 • 30.5

  Po abdykacji Napoleona podpisano pierwszy traktat paryski; na jego mocy Francja powróciła do granic z 1792 r.

 • 12.9

  W Suchej koło Węgrowa na Podlasiu urodził się August Cieszkowski, filozof, ekonomista, działacz społeczny.

 • 17.10

  Urodził się Jakub Hołowacki, ukraiński poeta, badacz galicyjskiego folkloru, profesor Uniwersytetu we Lwowie; wspólnie z Markianem Szaszkewyczem i Iwanem Wahylewyczem założył stowarzyszenie „Ruska Trójca”, dążące do odrodzenia literatury ukraińskiej w Galicji.

 • 6.11

  W Dinant urodził się Adolphe Sax, belgijski konstruktor instrumentów muzycznych, m.in. saksofonów.

 • 10.11

  W Wilnie zmarł Euzebiusz Słowacki, historyk literatury, dramatopisarz, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL