Daty

Kalendarz dat

1571

  • 13.2

    We Florencji zmarł Benvenuto Cellini, rzeźbiarz, złotnik, autor „Traktatu o sztuce złotniczej i rzeźbie” oraz „Benvenuta Celliniego żywotu własnego spisanego przez niego samego”.

  • 29.9

    W Mediolanie urodził się Michelangelo Merisi da Caravaggio, jeden z najwybitniejszych malarzy przełomu XVI i XVII w.; do jego najważniejszych dzieł należą "Chłopiec z koszem owoców", "Męczeństwo św. Mateusza" i "Ścięcie św. Jana Chrzciciela".

  • 7.10

    Flota Ligi Świętej pokonała pod Lepanto okręty tureckie.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL