> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1919

 • Marian Januszajtis-Żegota. Źródło: CBN Polona

  Płk Marian Januszajtis-Żegota przeprowadził nieudany zamach stanu, mający na celu obalenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

 • Lotnisko w Ławicy. Źródło: CBN Polona

  Powstańcy wielkopolscy zdobyli szturmem niemieckie lotnisko wojskowe na Ławicy pod Poznaniem, przejmując m.in. samoloty bojowe i szkoleniowe.

 • Stanisław Leopold. Źródło: Wikimedia Commons

  W Dziektarzewie urodził się Stanisław Leopold, ps. Rafał, harcerz, dowódca I kompanii batalionu „Parasol”, dowódca akcji „Koppe” w lipcu 1944 r. (próba zamachu na dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie), poległ w czasie Powstania Warszawskiego.

 • Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Fot. PAP/M. Zakrzewski

  Samoloty zdobyte przez powstańców wielkopolskich dokonały nalotu bombowego na niemieckie lotnisko we Frankfurcie nad Odrą.

 • Antoni Wiwulski. Źródło: CBN Polona

  W Wilnie zmarł Antoni Wiwulski, rzeźbiarz, architekt; twórca m.in. Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika Trzech Krzyży w Wilnie.

 • Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby.

 • Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Fot. NAC

  Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby.

 • Gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Fot. NAC

  Gen. Józef Dowbor-Muśnicki objął dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim.

 • Dowództwo sił bolszewickich wydało Armii Czerwonej rozkaz ofensywy do rzek Niemen i Szczara, a następnie 12 lutego aż po Bug. W ten sposób rozpoczynano przygotowania do podboju Polski oraz pozostałej części Europy Środkowej.

 • Jan Józef Szczepański. Fot. PAP/CAF/M. Szyperko

  W Warszawie urodził się Jan Józef Szczepański, pisarz, tłumacz, scenarzysta filmowy, reporter, wieloletni prezes Związku Literatów Polskich; uczestnik kampanii 1939 r., oficer AK; autor m.in. powieści „Portki Odysa”, „Polska jesień”, „Pojedynek”, „Ikar”, „Wyspa”; opowiadań „Dzień bohatera”, „Motyl”, „Za przełęczą”, „Trzy czerwone róże”, „Historyjki” oraz „Dziennika” obejmującego lata 1945–2002; do jego najbardziej znanych zbiorów reportaży należą „Zatoka Białych Niedźwiedzi”, „Trzy podróże” i „Przed nieznanym trybunałem”.

 • Andrzej Małkowski. Źródło: CBN Polona

  W katastrofie na Morzu Śródziemnym zginął Andrzej Małkowski, propagator skautingu, jeden z twórców harcerstwa w Polsce; żołnierz Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji.

 • Róża Luksemburg. Źródło: Wikimedia Commons

  W Berlinie zastrzelona została Róża Luksemburg, działaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, ekonomistka; współzałożycielka SDKPiL (1893); należała do przywódców niemieckiej SPD i II Międzynarodówki; współzałożycielka Związku Spartakusa i KPD.

 • Ignacy Jan Paderewski. Źródło: BN Polona

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i jednocześnie ministra spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu.

 • Antoni Petrykiewicz. Fot. CAW

  We Lwowie zmarł Antoś Petrykiewicz, 13-letni obrońca Lwowa, ciężko ranny w walkach z Ukraińcami; pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari; najmłodszy kawaler orderu VM.

 • Konferencja pokojowa w Wersalu - przedstawiciele państw Ententy po podpisaniu traktatu: na pierwszym planie widoczni m.in.: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (1. z lewej), premier Francji Georges Clemenceau (w środku), minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour (2. z prawej). Fot. NAC

  W Paryżu z udziałem delegacji polskiej rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej.

 • Ambulans PCK. Fot. NAC

  Założono Polski Czerwony Krzyż.

 • Weterani Powstania Styczniowego - od lewej: Wiktor Malewski, Mamert Wandali, Antoni Suss, Walenty Milczarski. 08.1939. Fot. NAC

  Rozkaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego o zaliczeniu do szeregów Wojska Polskiego wszystkich weteranów Powstania Styczniowego.

 • Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po rozejmie z Czechami. 26.02.1919. Fot. NAC

  Wojska czechosłowackie, zrywając wcześniejsze porozumienie, zajęły polską część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w wyniku porozumienia z listopada 1918 r.; zapoczątkowało to walki polsko-czechosłowackie.

 • Otwarcie Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, widoczny m.in. naczelnik państwa Józef Piłsudski. 10.02.1919. Fot. NAC

  Przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego, w wyniku których utworzono pierwszy parlament niepodległej Polski. Najwięcej głosów zdobyły Związek Ludowo-Narodowy i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”.

 • Dekretem Józefa Piłsudskiego utworzono Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy; zajmowały się one rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków i zapomóg oraz pośredniczeniem w znalezieniu pracy.

 • Francis Gabreski odznaczony przez gen. Władysława Sikorskiego. Fot. NAC

  W Oil City w stanie Pensylwania urodził się Francis Gabreski, amerykański pilot polskiego pochodzenia, as myśliwski II wojny światowej (28 zestrzelonych samolotów wroga) oraz wojny w Korei.

 • Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson. Fot. Biblioteka Kongresu USA. Źródło: Wikimedia Commons

  Stany Zjednoczone uznały niepodległość Polski.

 • Zbigniew Lengren. Fot. PAP/CAF/A. Rybczyński

  W Tule w Rosji urodził się Zbigniew Lengren, rysownik, satyryk, karykaturzysta, autor postaci Profesora Filutka.

 • Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po rozejmie z Czechami. 26.02.1919. Fot. NAC

  W Paryżu podpisano polsko-czeską ugodę w sprawie Śląska Cieszyńskiego, wytyczono linię demarkacyjną, pozostawiając Czechom Zaolzie i Zagłębie Karwińskie („umowa paryska”).

 • Abp Stanisław Gall. Fot. NAC

  Dekretem papieża Benedykta XV w Polsce utworzone zostało Biskupstwo Polowe; pierwszym biskupem polowym mianowany został bp Stanisław Gall.

 • Stanisław Bukowiecki, prezes Prokuratorii Generalnej RP w latach 1919-39. Fot. NAC

  Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana została Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie; róg ulic Żurawiej i Poznańskiej. 1928 r. Źródło: NAC

  Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana została Najwyższa Izba Kontroli Państwa, jej pierwszym prezesem mianowano Józefa Higersbergera.

 • Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powstaniu Pocztowej Kasy Oszczędności.

 • Otwarcie Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, widoczny m.in. naczelnik państwa Józef Piłsudski. 10.02.1919. Fot. NAC

  W gmachu byłego rosyjskiego Instytutu Maryjskiego przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.

 • Wiktor Gomulicki. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, powieściopisarz, eseista, varsavianista, redaktor wielu warszawskich pism, autor „Wspomnień niebieskiego mundurka” i „Pieśni o Warszawie”.

 • Thomas Woodrow Wilson. Fot. Biblioteka Kongresu USA. Źródło: Wikimedia Commons

  Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson przedstawił projekt Ligi Narodów.

 • Gen. Antoni Listowski, dowódca Grupy Operacyjnej "Podlasie", której jednostki w lutym 1919 r. brały udział w walkach z sowieckimi oddziałami Frontu Zachodniego Armii Czerwonej. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  Początek wojny polsko-bolszewickiej: pierwsze starcia oddziałów Wojska Polskiego i Armii Czerwonej na Białorusi i Polesiu.

 • W Zakopanem urodziła się Natalia Rolleczek, pisarka, autorka m.in. „Drewnianego różańca”.

 • Józef Piłsudski. Źródło: NAC

  Sejm RP podjął uchwałę, w której powierzał Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia Konstytucji, ograniczając jednak bardzo poważnie jego władzę (tzw. Mała Konstytucja).

 • Mapa Cieszyna i okolic. Wojskowy Instytut Geograficzny, 1934. Źródło: CBN Polona

  Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny: obie strony podpisały w Cieszynie porozumienie, na mocy którego ustalono tymczasowe strefy wpływów.

 • W Warszawie urodziła się Helena Wolińska (Fajga Danielak), stalinowska prokurator wojskowa; odpowiedzialna za bezprawne aresztowanie w latach 50. ponad 20 osób, w tym gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, ofiary późniejszego mordu sądowego.

 • Jerzy Jarnuszkiewicz. Fot. PAP/Z. Wdowiński

  W Kaliszu urodził się Jerzy Mieczysław Jarnuszkiewicz, rzeźbiarz, twórca m.in. pomnika Małego Powstańca w Warszawie.

 • Maria Dulębianka. Źródło: Wikimedia Commons

  We Lwowie zmarła Maria Dulębianka, działaczka społeczna, pisarka, malarka.

 • Leopold Lis-Kula. Fot. NAC

  Pod Torczynem w walkach z Ukraińcami zginął płk Leopold Lis-Kula, od 1912 r. był związany z organizacjami strzeleckimi; żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.

 • We wsi Bieliny w Kieleckiem urodził się Józef Ozga-Michalski, działacz ruchu ludowego, polityk, pisarz, żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

 • Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu. Lata międzywojenne. Fot. NAC

  W Nieświeżu wybuchło antybolszewickie powstanie. Z powodu zbyt wolnych postępów polskiej ofensywy powstanie upadło po pięciu dniach.

 • Powołano Główny Urząd Miar.

 • Powstało Polskie Towarzystwo Matematyczne.

 • Adolf Dymsza (z lewej) i Tadeusz Olsza w skeczu "Sznycel" w kabarecie "Qui Pro Quo" w Warszawie. Fot. NAC

  W Warszawie, w podziemiach Galerii Luxemburga przy ulicy Senatorskiej, założono teatrzyk literacko-artystyczny Qui Pro Quo.

 • Gmach Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Fot. NAC

  Powołano do życia Wydział Filozoficzny Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, przemianowanej w 1955 r. na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

 • Akademia Górnicza w Krakowie. 1932 r. Fot. NAC

  Uchwałą Rady Ministrów powołano Akademię Górniczą w Krakowie.

 • Biblioteka Raczyńskich i Muzeum Wielkopolskie (z prawej) na pl. Wolności w Poznaniu. 1927 r. Fot. NAC

  W Poznaniu założone zostało Muzeum Wielkopolskie, w 1950 r. przekształcone w Muzeum Narodowe.

 • Józef Piłsudski. Fot. PAP/Reprodukcja

  Wojna polsko-bolszewicka: oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez Józefa Piłsudskiego zajęły Wilno.

 • Manifestacja mieszkańców Wilna po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie. 04.1919. Źródło: CAW

  Dzień po zajęciu Wilna przez oddziały Wojska Polskiego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał odezwę „Do Mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego”; zapowiedział w niej zasadę samostanowienia ludności w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych.

 • Oficjalne uznanie państwa polskiego przez Stolicę Apostolską.

 • Obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791”. Fot. PAP/Reprodukcja/J. Grelowski

  Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą 3 maja świętem narodowym.

 • Polska została członkiem Światowego Związku Pocztowego (UPU).

 • Hugh Gibson. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie Hugh Gibson złożył listy uwierzytelniające i został pierwszym posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym (ambasadorem) USA w Polsce. 

 • Personel Krakowskiej Szkoły Pilotów. Maj 1919 r. Źródło: Wikimedia Commons

  W Krakowie rozpoczęła działalność Krakowska Szkoła Pilotów, jedna z pierwszych wojskowych szkół lotniczych w Polsce.

 • W Warszawie rozpoczęła działalność Francuska Szkoła Pilotów, jedna z pierwszych wojskowych szkół lotniczych w Polsce.

 • Gen. Józef Haller. Źródło: CAW

  Wojna polsko-ukraińska: początek ofensywy wojsk polskich dowodzonych przez gen. Józefa Hallera w Galicji Wschodniej.

 • We Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz, piosenkarz, kompozytor.

 • Gustaw Herling-Grudziński. Fot. PAP/P. Wierzchowski

  W Kielcach urodził się Gustaw Herling-Grudziński, prozaik, eseista, publicysta, krytyk literacki; autor m.in. „Innego świata” i „Dziennika pisanego nocą”; więzień sowieckich łagrów, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino.

 • Wojska ukraińskie zakończyły oblężenie Lwowa i wycofały się na wschód.

 • W Warszawie z inicjatywy białoruskich działaczy narodowych Leona Witan-Dubiejkowskiego i Edwarda Woyniłłowicza powstało Polsko-Białoruskie Towarzystwo dla Politycznego Poparcia Idei Federacyjnej.

 • Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o powołaniu Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

 • Międzynarodowa Organizacja Pracy: siedziba Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Lata międzywojenne. Fot. NAC

  Powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy.

 • Konferencja pokojowa w Wersalu - od prawej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, premier Włoch Wittorio Orlando, premier Anglii George David Lloyd. 28.06.1919. Fot. NAC

  W Pałacu Wersalskim państwa zwycięskiej koalicji podpisały Traktat Pokojowy z Niemcami – najważniejszy z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 mln żołnierzy, a około 20 mln zostało rannych; w imieniu Polski pod traktatem podpisy złożyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

 • Prof. Jan Strzelecki. Fot. IPN / portal Instytutu www.13grudnia81.pl

  W Warszawie urodził się Jan Strzelecki, socjolog, eseista, uczestnik Powstania Warszawskiego, współpracownik KOR i Towarzystwa Kursów Naukowych, doradca Solidarności; zmarł w 1988 r. w wyniku brutalnego pobicia w Warszawie; okoliczności napadu nie zostały wyjaśnione.

 • W Tuakau k. Auckland w Nowej Zelandii urodził się Edmund Hillary, himalaista; w 1953 r. wraz z Tenzingiem Norgayem dokonał pierwszego w historii wejścia na Mount Everest.

 • Obchody Święta Policji Państwowej w Warszawie. Przygotowanie oddziałów policji do defilady. Widoczny m.in.: komendant główny Policji Państwowej Janusz Jagrym-Maleszewski (3. z lewej). 10.11.1927. Źródło: NAC

  Sejm RP uchwalił ustawę o Policji Państwowej.

 • Delegacja polska na Konferencję Pokojową w Paryżu. Źródło: AAN

  Sejm Ustawodawczy ratyfikował Traktat Wersalski.

 • Order Virtuti Militari. Fot. PAP/G. Jakubowski

  Sejm RP uchwalił ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej oraz orderze Virtuti Militari.

 • Międzywojenna mapa województwa łódzkiego. Źródło: CBN Polona

  Sejm Ustawodawczy przeprowadził podział administracyjny ziem dawnego Królestwa Polskiego, tworząc pięć województw: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie; Warszawę pozostawiono jako miasto wydzielone.

 • Oficerowie Wojska Polskiego w zajętym Mińsku. 08.1919. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: wojska polskie zdobyły Mińsk.

 • Kopalnia Mysłowice. Źródło: BN Polona

  Oddziały Grenschutz-Ost spacyfikowały manifestację strajkujących górników przed kopalnią w Mysłowicach; od kul zginęło 10 osób, wielu zostało rannych.

 • Grupa powstańców śląskich z I Powstania. 1919 r. Fot. CAW
 • Alfons Zgrzebniok, dowódca I Powstania Śląskiego. Fot. NAC

  I Powstanie Śląskie: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Godowem.

 • Mieszkańcy Sejn witają Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W tle widoczna bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 13.09.1919. Źródło: NAC

  Wybuchło Powstanie Sejneńskie – oddziały suwalskiego okręgu POW zajęły zbrojnie Sejny i inne miejscowości powiatu sejneńskiego; walki polsko-litewskie ustały 28 sierpnia, po interwencji Wojska Polskiego.

 • Grupa powstańców śląskich z I Powstania. 1919 r. Fot. CAW

  Zakończyło się I Powstanie Śląskie.

 • Ryszarda Hanin. Fot. PAP/CAF

  We Lwowie urodziła się Ryszarda Hanin, aktorka, wystąpiła m.in. w filmach „Zapamiętaj imię swoje”, „Jeszcze tylko ten las”, „Noce i dnie” oraz serialu „Polskie drogi”.

 • Premier Francji Georges Clemenceau i premier Anglii David Lloyd George podczas defilady w dniu podpisania traktatu pokojowego z Austrią. Saint-Germain, 10.09.1919. Źródło: NAC

  I wojna światowa: w Saint-Germain-en-Laye państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Austrią.

 • Stanisław Hadyna. Fot. PAP/CAF

  W Karpętnej na Zaolziu urodził się Stanisław Hadyna, kompozytor, dyrygent, pisarz, założyciel i wieloletni kierownik Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 • Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu narodowościowego na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie, który nie doszedł do skutku z powodu fatalnej sytuacji na froncie wojny z bolszewikami.

 • Barbara Fijewska. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie urodziła się Barbara Fijewska, aktorka, reżyserka, choreografka.

 • W Montreux w Szwajcarii zmarł Leandro Marconi, architekt, autor projektu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie.

 • Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym. Dziedziniec Piotra Skargi. Źródło: NAC

  Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz wojsk polskich podpisał akt otwarcia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

 • W Krakowie założono Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 • Letnie Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie. 06.1928. Reprezentacja Polski podczas otwarcia Olimpiady na Stadionie Olimpijskim. Widoczni m.in.: kolarz Franciszek Szymczyk (niesie tablicę) i zapaśnik Marian Cieniewski (chorąży, niesie flagę). Źródło: NAC

  W Hotelu Francuskim w Krakowie odbył się zjazd założycielski Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 • Akademia Górnicza w Krakowie; tymczasowa siedziba na Podgórzu.10.1927. Źródło: NAC

  W auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej (obecnie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica).

 • Barbara Skarga. Fot. PAP/J. Ruciński Nagórny

  W Warszawie urodziła się Barbara Skarga, humanistka, filozofka, etyczka, historyczka filozofii. W czasie okupacji była łączniczką AK.

 • Urodził się Marian Pankowski, poeta, pisarz, autor sztuk scenicznych, tłumacz.

 • W Poznaniu urodził się Henryk Tomaszewski, aktor, mim, tancerz, choreograf, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

 • Polityczny podział Małopolski, Bukowiny i wschodniego Śląska. Biuro Kartograficzne Oddz. IV Dow. Frontu Galicyjskiego. Lwów, 1919. Źródło: BN Polona

  Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Paryżu przyznała Polsce 25-letni mandat nad Galicją Wschodnią pod nadzorem Ligi Narodów.

 • Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lata 1919-1939. Źródło: NAC

  Uniwersytet we Lwowie otrzymał imię Jana Kazimierza.

 • Ryszard Kaczorowski. Fot. PAP/J. Morek

  W Białymstoku urodził się Ryszard Kaczorowski, harcerz, członek Szarych Szeregów; w 1940 r. skazany przez władze sowieckie na karę śmierci za działalność konspiracyjną; wyrok zamieniono na 10 lat łagru; wywieziony na Kołymę; odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski; w 1942 r. wstąpił do armii gen. Władysława Andersa; przeszedł szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego; w 1947 r. osiadł w Londynie; prezydent RP na uchodźstwie w latach 1989–1990; po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta przekazał na jego ręce insygnia władzy prezydenckiej II RP. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.

 • W Cagnes-sur-Mer zmarł Auguste Renoir, malarz, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych impresjonistów.

 • W Ligocie urodził się Stanisław Wyganowski, ekonomista, urbanista, działacz samorządowy; uczestnik kampanii polskiej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej; w latach 1990–1994 prezydent Warszawy.

 • We Lwowie urodził się Kazimierz Żygulski, socjolog kultury, działacz polityczny, więzień sowieckich łagrów, minister kultury w latach 1982–1986.

 • Rada Najwyższa państw Ententy ogłosiła deklarację dotyczącą proponowanego przebiegu tymczasowej granicy wschodniej Polski (tzw. linia Curzona).

 • Ignacy Jan Paderewski. Fot. NAC

  Ignacy Jan Paderewski ustąpił z funkcji premiera.

 • Posiedzenie gabinetu Leopolda Skulskiego. Widoczny m.in. minister skarbu Władysław Grabski (drugi z lewej). 1919 r. Źródło: NAC

  Powstał rząd Leopolda Skulskiego.

 • Edward Cetnarowski, pierwszy prezes PZPN. Fot. NAC

  W Warszawie rozpoczął się zjazd założycielski Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 • Założono Polski Związek Narciarski.

 • Podpisane zostało polsko-łotewskie porozumienie wojskowe dotyczące wspólnej akcji zaczepnej przeciwko Armii Czerwonej w Łatgalii – dawnych Inflantach Polskich.