Daty

Kalendarz dat

1919

 • 4.1

  Marian Januszajtis-Żegota. Źródło: CBN Polona

  Płk Marian Januszajtis-Żegota przeprowadził nieudany zamach stanu, mający na celu obalenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

 • 6.1

  Lotnisko w Ławicy. Źródło: CBN Polona

  Powstańcy wielkopolscy zdobyli szturmem niemieckie lotnisko wojskowe na Ławicy pod Poznaniem, przejmując m.in. samoloty bojowe i szkoleniowe.

 • 9.1

  Stanisław Leopold. Źródło: Wikimedia Commons

  W Dziektarzewie urodził się Stanisław Leopold, ps. Rafał, harcerz, dowódca I kompanii batalionu „Parasol”, dowódca akcji „Koppe” w lipcu 1944 (próba zamachu na dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie), poległ w czasie Powstania Warszawskiego.

 • 9.1

  Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Fot. PAP/M. Zakrzewski

  Samoloty zdobyte przez powstańców wielkopolskich dokonały nalotu bombowego na niemieckie lotnisko we Frankfurcie nad Odrą. 

 • 10.1

  Antoni Wiwulski. Źródło: CBN Polona

  W Wilnie zmarł Antoni Wiwulski, rzeźbiarz, architekt; twórca m.in. Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika Trzech Krzyży w Wilnie.

 • 10.1

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby.

 • 11.1

  Gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Fot. NAC

  Gen. Józef Dowbor-Muśnicki objął dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim.

 • 11.1

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Fot. NAC

  Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby.

 • 12.1

  Jan Józef Szczepański. Fot. PAP/CAF/M. Szyperko

  W Warszawie urodził się Jan Józef Szczepański, pisarz, tłumacz, scenarzysta filmowy, reporter, wieloletni prezes Związku Literatów Polskich; uczestnik kampanii 1939 r., oficer AK; autor m.in. powieści „Portki Odysa”, „Polska jesień”, „Pojedynek”, „Ikar”, „Wyspa”; opowiadań „Dzień bohatera”, „Motyl”, „Za przełęczą”, „Trzy czerwone róże”, „Historyjki” oraz „Dziennika” obejmującego lata 1945–2002; do jego najbardziej znanych zbiorów reportaży należą „Zatoka Białych Niedźwiedzi”, „Trzy podróże” i „Przed nieznanym trybunałem”.

 • 15.1

  Andrzej Małkowski. Źródło: CBN Polona

  W katastrofie na Morzu Śródziemnym zginął Andrzej Małkowski, propagator skautingu, jeden z twórców harcerstwa w Polsce; żołnierz Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji.

 • 15.1

  Róża Luksemburg. Źródło: Wikimedia Commons

  W Berlinie zastrzelona została Róża Luksemburg, działaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, ekonomistka; współzałożycielka SDKPiL (1893); należała do przywódców niemieckiej SPD i II Międzynarodówki; współzałożycielka Związku Spartakusa i KPD.

 • 16.1

  Ignacy Jan Paderewski. Źródło: BN Polona

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i jednocześnie ministra spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu.

 • 16.1

  Antoś Petrykiewicz. Fot. CAW

  We Lwowie zmarł Antoś Petrykiewicz, 13-letni obrońca Lwowa, ciężko ranny w walkach z Ukraińcami; pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari; najmłodszy kawaler orderu VM.

 • 18.1

  Konferencja pokojowa w Wersalu - przedstawiciele państw Ententy po podpisaniu traktatu: na pierwszym planie widoczni m.in.: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (1. z lewej), premier Francji Georges Clemenceau (w środku), minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour (2. z prawej). Fot. NAC

  W Paryżu z udziałem delegacji polskiej rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej.

 • 18.1

  Ambulans PCK. Fot. NAC

  Założono Polski Czerwony Krzyż.

 • 21.1

  Weterani Powstania Styczniowego - od lewej: Wiktor Malewski, Mamert Wandali, Antoni Suss, Walenty Milczarski. 08.1939. Fot. NAC

  Rozkaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego o zaliczeniu do szeregów Wojska Polskiego wszystkich weteranów Powstania Styczniowego.

 • 23.1

  Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po rozejmie z Czechami. 26.02.1919. Fot. NAC

  Wojska czechosłowackie, zrywając wcześniejsze porozumienie, zajęły polską część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w wyniku porozumienia z listopada 1918 r.; zapoczątkowało to walki polsko-czechosłowackie.

 • 26.1

  Otwarcie Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, widoczny m.in. naczelnik państwa Józef Piłsudski. 10.02.1919. Fot. NAC

  Przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego, w wyniku których utworzono pierwszy parlament niepodległej Polski. Najwięcej głosów zdobyły Związek Ludowo-Narodowy i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”.

 • 27.1

  Dekretem Józefa Piłsudskiego utworzono Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy; zajmowały się one rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków i zapomóg oraz pośredniczeniem w znalezieniu pracy.

 • 28.1

  Francis Gabreski odznaczony przez gen. Władysława Sikorskiego. Fot. NAC

  W Oil City w stanie Pensylwania urodził się Francis Gabreski, amerykański pilot polskiego pochodzenia, as myśliwski II wojny światowej (28 zestrzelonych samolotów wroga) oraz wojny w Korei.

 • 29.1

  Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson. Fot. Biblioteka Kongresu USA. Źródło: Wikimedia Commons

  Stany Zjednoczone uznały niepodległość Polski.

 • 2.2

  Zbigniew Lengren. Fot. PAP/CAF/A. Rybczyński

  W Tule w Rosji urodził się Zbigniew Lengren, rysownik, satyryk, karykaturzysta, autor postaci Profesora Filutka.

 • 3.2

  Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po rozejmie z Czechami. 26.02.1919. Fot. NAC

  W Paryżu podpisano polsko-czeską ugodę w sprawie Śląska Cieszyńskiego, wytyczono linię demarkacyjną, pozostawiając Czechom Zaolzie i Zagłębie Karwińskie.

 • 5.2

  Abp Stanisław Gall. Fot. NAC

  Dekretem papieża Benedykta XV w Polsce utworzone zostało Biskupstwo Polowe; pierwszym biskupem polowym mianowany został bp Stanisław Gall.

 • 7.2

  Stanisław Bukowiecki, prezes Prokuratorii Generalnej RP w latach 1919-39. Fot. NAC

  Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana została Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 7.2

  Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie; róg ulic Żurawiej i Poznańskiej. 1928 r. Źródło: NAC

  Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana została Najwyższa Izba Kontroli Państwa, jej pierwszym prezesem mianowano Józefa Higersbergera.

 • 8.2

  Wszedł w życie dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powstaniu Pocztowej Kasy Oszczędności.

 • 10.2

  Otwarcie Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, widoczny m.in. naczelnik państwa Józef Piłsudski. 10.02.1919. Fot. NAC

  W gmachu byłego rosyjskiego Instytutu Maryjskiego przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.

 • 14.2

  Wiktor Gomulicki. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, powieściopisarz, eseista, varsavianista, redaktor wielu warszawskich pism, autor „Wspomnień niebieskiego mundurka” i „Pieśni o Warszawie”.

 • 14.2

  Gen. Antoni Listowski, dowódca Grupy Operacyjnej "Podlasie", której jednostki w lutym 1919 r. brały udział w walkach z sowieckimi oddziałami Frontu Zachodniego Armii Czerwonej. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  Początek wojny polsko-bolszewickiej: pierwsze starcia oddziałów Wojska Polskiego i Armii Czerwonej na Białorusi i Polesiu.

 • 16.2

  W Zakopanem urodziła się Natalia Rolleczek, pisarka, autorka m.in. „Drewnianego różańca”.

 • 20.2

  Józef Piłsudski. Źródło: NAC

  Sejm RP podjął uchwałę, w której powierzał Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia Konstytucji, ograniczając jednak bardzo poważnie jego władzę (tzw. Mała Konstytucja).

 • 25.2

  Mapa Cieszyna i okolic. Wojskowy Instytut Geograficzny, 1934. Źródło: CBN Polona

  Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny: obie strony podpisały w Cieszynie porozumienie, na mocy którego ustalono tymczasowe strefy wpływów.

 • 27.2

  Jerzy Jarnuszkiewicz. Fot. PAP/Z. Wdowiński

  W Kaliszu urodził się Jerzy Mieczysław Jarnuszkiewicz, rzeźbiarz, twórca m.in. pomnika Małego Powstańca w Warszawie.

 • 27.2

  W Warszawie urodziła się Helena Wolińska (Fajga Danielak), stalinowska prokurator wojskowa; odpowiedzialna za bezprawne aresztowanie w latach 50. ponad 20 osób, w tym gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", ofiary późniejszego mordu sądowego.

 • 7.3

  Leopold Lis-Kula. Źródło: NAC

  Pod Torczynem w walkach z Ukraińcami zginął płk Leopold Lis-Kula, od 1912 r. był związany z organizacjami strzeleckimi; żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.

 • 7.3

  Maria Dulębianka. Źródło: Wikimedia Commons

  We Lwowie zmarła Maria Dulębianka, działaczka społeczna, pisarka, malarka.

 • 8.3

  We wsi Bieliny w Kieleckiem urodził się Józef Ozga-Michalski, działacz ruchu ludowego, polityk, pisarz, żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

 • 1.4

  Powołano Główny Urząd Miar.

 • 2.4

  Powstało Polskie Towarzystwo Matematyczne.

 • 4.4

  Adolf Dymsza (z lewej) i Tadeusz Olsza w skeczu "Sznycel" w kabarecie "Qui Pro Quo" w Warszawie. Fot. NAC

  W Warszawie, w podziemiach Galerii Luxemburga przy ulicy Senatorskiej, założono teatrzyk literacko-artystyczny Qui Pro Quo.

 • 4.4

  Gmach Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Fot. NAC

  Powołano do życia Wydział Filozoficzny Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, przemianowanej w 1955 r. na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

 • 8.4

  Akademia Górnicza w Krakowie. 1932 r. Fot. NAC

  Uchwałą Rady Ministrów powołano Akademię Górniczą w Krakowie.

 • 18.4

  Biblioteka Raczyńskich i Muzeum Wielkopolskie (z prawej) na pl. Wolności w Poznaniu. 1927 r. Fot. NAC

  W Poznaniu założone zostało Muzeum Wielkopolskie, w 1950 r. przekształcone w Muzeum Narodowe.

 • 21.4

  Józef Piłsudski. Fot. PAP/Reprodukcja

  Wojna polsko-bolszewicka: oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez Józefa Piłsudskiego zajęły Wilno.

 • 22.4

  Manifestacja mieszkańców Wilna po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie. 04.1919. Źródło: CAW

  Dzień po zajęciu Wilna przez oddziały Wojska Polskiego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał odezwę „Do Mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego”; zapowiedział w niej zasadę samostanowienia ludności w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych.

 • 29.4

  Obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791”. Fot. PAP/Reprodukcja/J. Grelowski

  Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą 3 maja świętem narodowym.

 • 2.5

  Hugh Gibson. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie Hugh Gibson złożył listy uwierzytelniające i został pierwszym posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym (ambasadorem) USA w Polsce. 

 • 14.5

  Gen. Józef Haller. Źródło: CAW

  Wojna polsko-ukraińska: początek ofensywy wojsk polskich dowodzonych przez gen. Józefa Hallera w Galicji Wschodniej.

 • 16.5

  Zbigniew Kurtycz. Fot. PAP/M. Broniarek

  We Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz, piosenkarz, kompozytor.

 • 20.5

  Gustaw Herling-Grudziński. Fot. PAP/G. Rogiński

  W Kielcach urodził się Gustaw Herling-Grudziński, prozaik, eseista, publicysta, krytyk literacki; autor m.in. „Innego świata” i „Dziennika pisanego nocą”; więzień sowieckich łagrów, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino.

 • 13.6

  Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o powołaniu Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

 • 28.6

  Międzynarodowa Organizacja Pracy: siedziba Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Lata międzywojenne. Fot. NAC

  Powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy.

 • 28.6

  Konferencja pokojowa w Wersalu - od prawej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, premier Włoch Wittorio Orlando, premier Anglii George David Lloyd. 28.06.1919. Fot. NAC

  W Pałacu Wersalskim państwa zwycięskiej koalicji podpisały Traktat Pokojowy z Niemcami - najważniejszy z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 mln żołnierzy, a około 20 mln zostało rannych; w imieniu Polski pod traktatem podpisy złożyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

 • 4.7

  Prof. Jan Strzelecki. Fot. IPN / portal Instytutu www.13grudnia81.pl

  W Warszawie urodził się Jan Strzelecki, socjolog, eseista, uczestnik Powstania Warszawskiego, współpracownik KOR i Towarzystwa Kursów Naukowych, doradca Solidarności; zmarł w 1988 r. w wyniku brutalnego pobicia w Warszawie; okoliczności napadu nie zostały wyjaśnione.

 • 20.7

  W Tuakau k. Auckland w Nowej Zelandii urodził się Edmund Hillary, himalaista; w 1953 r. wraz z Tenzingiem Norgayem dokonał pierwszego w historii wejścia na Mount Everest.

 • 24.7

  Obchody Święta Policji Państwowej w Warszawie. Przygotowanie oddziałów policji do defilady. Widoczny m.in.: komendant główny Policji Państwowej Janusz Jagrym-Maleszewski (3. z lewej). 10.11.1927. Źródło: NAC

  Sejm RP uchwalił ustawę o Policji Państwowej.

 • 31.7

  Delegacja polska na Konferencję Pokojową w Paryżu. Źródło: AAN

  Sejm Ustawodawczy ratyfikował Traktat Wersalski.

 • 1.8

  Order Virtuti Militari. Fot. PAP/G. Jakubowski

  Sejm RP uchwalił ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej oraz orderze Virtuti Militari.

 • 2.8

  Międzywojenna mapa województwa łódzkiego. Źródło: CBN Polona

  Sejm Ustawodawczy przeprowadził podział administracyjny ziem dawnego Królestwa Polskiego, tworząc pięć województw: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie; Warszawę pozostawiono jako miasto wydzielone.

 • 8.8

  Oficerowie Wojska Polskiego w zajętym Mińsku. 08.1919. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: wojska polskie zdobyły Mińsk.

 • 15.8

  Kopalnia Mysłowice. Źródło: BN Polona

  Oddziały Grenschutz-Ost spacyfikowały manifestację strajkujących górników przed kopalnią w Mysłowicach; od kul zginęło 10 osób, wielu zostało rannych.

 • 16.8

  Grupa powstańców śląskich z I Powstania. 1919 r. Fot. CAW

  Wybuchło I Powstanie Śląskie, którego celem było przyłączenie Górnego Śląska do Polski; upadło po 10 dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch kolejnych zrywów w następnych latach.

 • 18.8

  Alfons Zgrzebniok, dowódca I Powstania Śląskiego. Fot. NAC

  I Powstanie Śląskie: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Godowem.

 • 23.8

  Mieszkańcy Sejn witają Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W tle widoczna bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 13.09.1919. Źródło: NAC

  Wybuchło Powstanie Sejneńskie – oddziały suwalskiego okręgu POW zajęły zbrojnie Sejny i inne miejscowości powiatu sejneńskiego; walki polsko-litewskie ustały 28 sierpnia, po interwencji Wojska Polskiego.

 • 24.8

  Grupa powstańców śląskich z I Powstania. 1919 r. Fot. CAW

  Zakończyło się I Powstanie Śląskie.

 • 30.8

  Ryszarda Hanin. Fot. PAP/CAF

  We Lwowie urodziła się Ryszarda Hanin, aktorka, wystąpiła m.in. w filmach „Zapamiętaj imię swoje”, „Jeszcze tylko ten las”, „Noce i dnie” oraz serialu „Polskie drogi”.

 • 10.9

  Premier Francji Georges Clemenceau i premier Anglii David Lloyd George podczas defilady w dniu podpisania traktatu pokojowego z Austrią. Saint-Germain, 10.09.1919. Źródło: NAC

  I wojna światowa: W Saint-Germain-en-Laye państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Austrią.

 • 25.9

  Stanisław Hadyna. Fot. PAP/CAF

  W Karpętnej na Zaolziu urodził się Stanisław Hadyna, kompozytor, dyrygent, pisarz, założyciel i wieloletni kierownik Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 • 27.9

  Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu narodowościowego na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie, który nie doszedł do skutku z powodu fatalnej sytuacji na froncie wojny z bolszewikami.

 • 6.10

  Barbara Fijewska. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie urodziła się Barbara Fijewska, aktorka, reżyserka, choreografka.

 • 8.10

  W Montreux w Szwajcarii zmarł Leandro Marconi, architekt, autor projektu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie.

 • 11.10

  Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym. Dziedziniec Piotra Skargi. Źródło: NAC

  W Wilnie Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Uniwersytetu Stefana Batorego, zamkniętego przez władze rosyjskie w 1832 r.

 • 11.10

  W Krakowie założono Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 • 12.10

  Letnie Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie. 06.1928. Reprezentacja Polski podczas otwarcia Olimpiady na Stadionie Olimpijskim. Widoczni m.in.: kolarz Franciszek Szymczyk (niesie tablicę) i zapaśnik Marian Cieniewski (chorąży, niesie flagę). Źródło: NAC

  W Hotelu Francuskim w Krakowie odbył się zjazd założycielski Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 • 20.10

  Akademia Górnicza w Krakowie; tymczasowa siedziba na Podgórzu.10.1927. Źródło: NAC

  W auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej (obecnie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica).

 • 25.10

  Barbara Skarga. Fot. PAP/R. Nowakowski

  W Warszawie urodziła się Barbara Skarga, humanistka, filozof, etyk, historyk filozofii.

 • 20.11

  Henryk Tomaszewski, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Fot. PAP/CAF/E. Wołoszczuk

  W Poznaniu urodził się Henryk Tomaszewski, aktor, mim, tancerz, choreograf, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

 • 21.11

  Polityczny podział Małopolski, Bukowiny i wschodniego Śląska. Biuro Kartograficzne Oddz. IV Dow. Frontu Galicyjskiego. Lwów, 1919. Źródło: BN Polona

  Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Paryżu przyznała Polsce 25-letni mandat nad Galicją Wschodnią pod nadzorem Ligi Narodów.

 • 22.11

  Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lata 1919-1939. Źródło: NAC

  Uniwersytet we Lwowie otrzymał imię Jana Kazimierza.

 • 26.11

  Ryszard Kaczorowski. Fot. PAP/J. Morek

  W Białymstoku urodził się Ryszard Kaczorowski, harcerz, członek Szarych Szeregów; w 1940 r. skazany przez władze sowieckie na karę śmierci za działalność konspiracyjną, wyrok zamieniono na 10 lat łagru; wywieziony na Kołymę; odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski–Majski; w 1942 r. wstąpił do armii gen. Władysława Andersa; przeszedł szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego; w 1947 r. osiadł w Londynie; prezydent RP na uchodźstwie w latach 1989–1990; po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta przekazał na jego ręce insygnia władzy prezydenckiej II RP. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.

 • 3.12

  Auguste Renoir. Źródło: Wikimedia Commons

  W Cagnes-sur-Mer zmarł Auguste Renoir, malarz, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych impresjonistów.

 • 7.12

  Stanisław Wyganowski. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  W Ligocie urodził się Stanisław Wyganowski, ekonomista, urbanista, działacz samorządowy; uczestnik kampanii polskiej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej; w latach 1990–1994 prezydent Warszawy.

 • 8.12

  Kazimierz Żygulski. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  We Lwowie urodził się Kazimierz Żygulski, socjolog kultury, działacz polityczny, więzień sowieckich łagrów, minister kultury w latach 1982-1986.

 • 8.12

  George Curzon, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w latach 1919-1924. Źródło: Wikimedia Commons

  Rada Najwyższa państw Ententy ogłosiła deklarację dotyczącą proponowanego przebiegu tymczasowej granicy wschodniej Polski – tzw. linia Curzona.

 • 9.12

  Ignacy Jan Paderewski. Fot. NAC

  Ignacy Jan Paderewski ustąpił z funkcji premiera.

 • 13.12

  Posiedzenie gabinetu Leopolda Skulskiego. Widoczny m.in. minister skarbu Władysław Grabski (drugi z lewej). 1919 r. Źródło: NAC

  Powstał rząd Leopolda Skulskiego.

 • 20.12

  Edward Cetnarowski, pierwszy prezes PZPN. Fot. NAC

  W Warszawie rozpoczął się zjazd założycielski Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 • 21.12

  Nadzwyczajne walne zebranie Polskiego Związku Piłki Nożnej. 1932 r. Fot. NAC

  W Warszawie powstał Polski Związek Piłki Nożnej.

 • 26.12

  Narciarskie Mistrzostwa Polski w Zakopanem – uroczystość rozdania nagród. 03.1936. Fot. NAC

  Założono Polski Związek Narciarski.

 • 30.12

  Gen. Edward Śmigły-Rydz, dowódca kampanii na Łotwie. Źródło: CBN Polona

  Podpisane zostało polsko-łotewskie porozumienie wojskowe dotyczące wspólnej akcji zaczepnej przeciwko Armii Czerwonej w Łatgalii – dawnych Inflantach Polskich.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL