Daty

Kalendarz dat

1919

 • 4.1

  Marian Januszajtis-Żegota. Fot. NAC

  Płk Marian Januszajtis-Żegota przeprowadził nieudany zamach stanu, mający na celu obalenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

 • 6.1

  Powstańcy wielkopolscy. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstańcy wielkopolscy zdobyli szturmem niemieckie lotnisko wojskowe na Ławicy pod Poznaniem, przejmując m.in. samoloty bojowe i szkoleniowe.

 • 9.1

  W Dziektarzewie urodził się Stanisław Leopold, ps. „Rafał”, harcerz, dowódca I kompanii batalionu „Parasol”, dowódca akcji „Koppe” w lipcu 1944 (próba zamachu na dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie), poległ w czasie Powstania Warszawskiego.

 • 10.1

  W Wilnie zmarł Antoni Wiwulski, rzeźbiarz, architekt; twórca m.in. Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika Trzech Krzyży w Wilnie.

 • 11.1

  Gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Fot. NAC

  Gen. Józef Dowbor-Muśnicki objął dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim.

 • 11.1

  Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby.

 • 12.1

  Jan Józef Szczepański. Fot. PAP/T. Abramowicz

  W Warszawie urodził się Jan Józef Szczepański, pisarz, tłumacz, scenarzysta filmowy, reporter, wieloletni prezes Związku Literatów Polskich; uczestnik kampanii 1939 r., oficer AK; autor m.in. powieści "Portki Odysa", "Polska jesień", "Pojedynek", „Ikar”, „Wyspa”; opowiadań "Dzień bohatera", "Motyl", "Za przełęczą", "Trzy czerwone róże", "Historyjki" oraz „Dziennika” obejmującego lata 1945-2002; do jego najbardziej znanych zbiorów reportaży należą "Zatoka Białych Niedźwiedzi", "Trzy podróże" i "Przed nieznanym trybunałem".

 • 15.1

  W katastrofie na Morzu Śródziemnym zginął Andrzej Małkowski, propagator skautingu, jeden z twórców harcerstwa w Polsce; żołnierz Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji.

 • 15.1

  Róża Luksemburg. Źródło: Wikimedia Commons

  W Berlinie zastrzelona została Róża Luksemburg, działaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, ekonomistka; współzałożycielka SDKPiL (1893); należała do przywódców niemieckiej SPD i II Międzynarodówki; współzałożycielka Związku Spartakusa i KPD.

 • 16.1

  Antoś Petrykiewicz. Fot. CAW

  We Lwowie zmarł Antoś Petrykiewicz, 13-letni obrońca Lwowa, ciężko ranny w walkach z Ukraińcami; pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari; najmłodszy kawaler orderu VM.

 • 16.1

  Ignacy Jan Paderewski. Źródło: BN Polona

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i jednocześnie ministra spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu.

 • 18.1

  Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson i premier Francji Georges Clemenceau. Fot. NAC

  W Paryżu z udziałem delegacji polskiej rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej.

 • 18.1

  Założono Polski Czerwony Krzyż.

 • 21.1

  Weteran Powstania Styczniowego. Źródło: NAC

  Rozkaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego o zaliczeniu do szeregów Wojska Polskiego wszystkich weteranów Powstania Styczniowego.

 • 23.1

  Wojska czechosłowackie, zrywając wcześniejsze porozumienie, zajęły polską część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w wyniku porozumienia z listopada 1918 r.; zapoczątkowało to walki polsko-czechosłowackie.

 • 26.1

  Uroczystości otwarcia Sejmu Ustawodawczego: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (1. z lewej), premier Ignacy Paderewski (2. z lewej), minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski (3. z lewej) po uroczystym nabożeństwie w katedrze św. Jana. 02.1919. Fot. NAC

  Przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego, w wyniku których utworzono pierwszy parlament niepodległej Polski. Najwięcej głosów zdobyły Związek Ludowo-Narodowy i Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie".

 • 27.1

  Dekretem Józefa Piłsudskiego utworzono Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy; zajmowały się one rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków i zapomóg oraz pośredniczeniem w znalezieniu pracy.

 • 28.1

  W Oil City w stanie Pensylwania urodził się Francis Gabreski, amerykański pilot polskiego pochodzenia, as myśliwski II wojny światowej (28 zestrzelonych samolotów wroga) oraz wojny w Korei.

 • 29.1

  Stany Zjednoczone uznały niepodległość Polski.

 • 2.2

  W Tule w Rosji urodził się Zbigniew Lengren, rysownik, satyryk, karykaturzysta, autor postaci Profesora Filutka.

 • 3.2

  W Paryżu podpisano polsko-czeską ugodę w sprawie Śląska Cieszyńskiego, wytyczono linię demarkacyjną, pozostawiając Czechom Zaolzie i Zagłębie Karwińskie.

 • 5.2

  Dekretem papieża Benedykta XV w Polsce utworzone zostało Biskupstwo Polowe; pierwszym biskupem polowym mianowany został bp Stanisław Gall.

 • 7.2

  Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie; róg ulic Żurawiej i Poznańskiej. 1928 r. Źródło: NAC

  Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana została Najwyższa Izba Kontroli Państwa, jej pierwszym prezesem mianowano Józefa Higersbergera.

 • 8.2

  Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powstaniu Pocztowej Kasy Oszczędności.

 • 10.2

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w drodze na otwarcie pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego mija oddział wojskowy. 10.02.1919. Fot. NAC

  W gmachu byłego rosyjskiego Instytutu Maryjskiego przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego

 • 14.2

  Gen. Antoni Listowski, dowódca Grupy Operacyjnej "Podlasie", której jednostki w lutym 1919 r. brały udział w walkach z sowieckimi oddziałami Frontu Zachodniego Armii Czerwonej. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  Początek wojny polsko-bolszewickiej: pierwsze starcia oddziałów Wojska Polskiego i Armii Czerwonej na Białorusi i Polesiu.

 • 14.2

  W Warszawie zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, powieściopisarz, eseista, varsavianista, redaktor wielu warszawskich pism, autor „Wspomnień niebieskiego mundurka” i „Pieśni o Warszawie”.

 • 16.2

  W Zakopanem urodziła się Natalia Rolleczek - pisarka, autorka m.in. „Drewnianego różańca”.

 • 20.2

  Józef Piłsudski. Źródło: NAC

  Sejm RP podjął uchwałę, w której powierzał Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia Konstytucji, ograniczając jednak bardzo poważnie jego władzę (tzw. Mała Konstytucja). 

 • 25.2

  Mapa Cieszyna i okolic. Wojskowy Instytut Geograficzny, 1934. Źródło: CBN Polona

  Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny: obie strony podpisały w Cieszynie porozumienie, na mocy którego ustalono tymczasowe strefy wpływów.

 • 27.2

  W Kaliszu urodził się Jerzy Mieczysław Jarnuszkiewicz, rzeźbiarz, twórca m.in. pomnika Małego Powstańca w Warszawie.

 • 27.2

  W Warszawie urodziła się Helena Wolińska (Fajga Danielak), stalinowska prokurator wojskowa; odpowiedzialna za bezprawne aresztowanie w latach 50. ponad 20 osób, w tym gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", ofiary późniejszego mordu sądowego.

 • 7.3

  Leopold Lis-Kula. Źródło: NAC

  Pod Torczynem w walkach z Ukraińcami zginął płk Leopold Lis-Kula, od 1912 r. był związany z organizacjami strzeleckimi; żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.

 • 7.3

  We Lwowie zmarła Maria Dulębianka, działaczka społeczna i feministyczna, pisarka, malarka.

 • 8.3

  We wsi Bieliny w Kieleckiem urodził się Józef Ozga-Michalski, działacz ruchu ludowego, polityk, pisarz, żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

 • 1.4

  Powołano Główny Urząd Miar.

 • 2.4

  Powstało Polskie Towarzystwo Matematyczne.

 • 4.4

  W Warszawie, w podziemiach Galerii Luxemburga przy ulicy Senatorskiej, założono teatrzyk literacko-artystyczny Qui Pro Quo.

 • 4.4

  Powołano do życia Wydział Filozoficzny Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, przemianowanej w 1955 r. na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

 • 8.4

  Uchwałą Rady Ministrów powołano Akademię Górniczą w Krakowie.

 • 18.4

  W Poznaniu założone zostało Muzeum Wielkopolskie, w 1950 r. przekształcone w Muzeum Narodowe.

 • 21.4

  Przegląd oddziałów Wojska Polskiego. Za Józefem Piłsudskim generałowie: Edward Śmigły-Rydz, Stanisław Szeptycki, Kazimierz Sosnkowski. Wilno, Plac Łukiski, 19 kwietnia 1919. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez Józefa Piłsudskiego zajęły Wilno.

 • 22.4

  Manifestacja mieszkańców Wilna po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie. 04.1919. Źródło: CAW

  Dzień po zajęciu Wilna przez oddziały Wojska Polskiego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał odezwę "Do Mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego"; zapowiedział w niej zasadę samostanowienia ludności w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych.

 • 27.4

  Papież Benedykt XV. Źródło: Wikimedia Commons

  Oficjalne uznanie państwa polskiego przez Stolicę Apostolską.

 • 29.4

  "Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja"- grafika F. Jasiński, autor wzoru Jan Matejko. Źródło: BN Polona

  Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą 3 maja świętem narodowym.

 • 14.5

  Gen. Józef Haller. Źródło: CAW

  Wojna polsko-ukraińska: Początek ofensywy wojsk polskich dowodzonych przez gen. Józefa Hallera w Galicji Wschodniej.

 • 16.5

  We Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz, piosenkarz, kompozytor.

 • 20.5

  Gustaw Herling-Grudziński. Fot. PAP/G. Rogiński

  W Kielcach urodził się Gustaw Herling-Grudziński, prozaik, eseista, publicysta, krytyk literacki; autor m.in. "Innego świata" i "Dziennika pisanego nocą"; więzień sowieckich łagrów, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino.

 • 13.6

  Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o powołaniu Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

 • 28.6

  Konferencja pokojowa w Wersalu - od prawej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, premier Włoch Wittorio Orlando, premier Anglii George David Lloyd. 28.06.1919. Fot. NAC

  W Pałacu Wersalskim państwa zwycięskiej koalicji podpisały Traktat Pokojowy z Niemcami - najważniejszy z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 mln żołnierzy, a około 20 mln zostało rannych; w imieniu Polski pod traktatem podpisy złożyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

 • 28.6

  Powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy.

 • 4.7

  W Warszawie urodził się Jan Strzelecki, socjolog, eseista, uczestnik powstania warszawskiego, współpracownik KOR i Towarzystwa Kursów Naukowych, doradca Solidarności; zmarł w 1988 r. w wyniku brutalnego pobicia w Warszawie; okoliczności napadu nigdy nie zostały wyjaśnione.

 • 15.7

  W Dublinie urodziła się Iris Murdoch, brytyjska pisarka i filozofka, laureatka nagrody Bookera za powieść „Morze, morze”.

 • 20.7

  W Tuakau k. Auckland w Nowej Zelandii urodził się Edmund Hillary, himalaista; w 1953 r. wraz z Tenzingiem Norgayem dokonał pierwszego w historii wejścia na Mount Everest.

 • 24.7

  Obchody Święta Policji Państwowej w Warszawie. Przygotowanie oddziałów policji do defilady. Widoczny m.in.: komendant główny Policji Państwowej Janusz Jagrym-Maleszewski (3. z lewej). 10.11.1927. Źródło: NAC

  Sejm RP uchwalił ustawę o Policji Państwowej.

 • 31.7

  W Turynie urodził się Primo Levi, pisarz i filozof włoski pochodzenia żydowskiego, uczestnik włoskiego ruchu oporu, więzień obozu Auschwitz, autor książek „Czy to jest człowiek”, „Pogrążeni i ocaleni”.

 • 31.7

  Wolne Miasto Gdańsk i Pomorze. Granice ustalone Traktatem Wersalskim. Źródło: BN Polona

  Sejm Ustawodawczy ratyfikował Traktat Wersalski.

 • 1.8

  Order Virtuti Militari. Fot. PAP/G. Jakubowski

  Sejm RP uchwalił ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej oraz orderze Virtuti Militari.

 • 2.8

  Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z podziałem na województwa i powiaty. 1924 r. Źródło: BN Polona

  Sejm Ustawodawczy przeprowadził podział administracyjny ziem dawnego Królestwa Polskiego, tworząc pięć województw: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie; Warszawę pozostawiono jako miasto wydzielone.

 • 8.8

  Oficerowie Wojska Polskiego w zajętym Mińsku. 08.1919. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Wojska polskie zdobyły Mińsk.

 • 9.8

  W Montecatini Terme zmarł Ruggiero Leoncavallo, włoski kompozytor operowy.

 • 15.8

  Kopalnia Mysłowice. Źródło: BN Polona

  Oddziały Grenschutz-Ost spacyfikowały manifestację strajkujących górników przed kopalnią w Mysłowicach; od kul zginęło 10 osób, wielu zostało rannych.

 • 16.8

  Grupa powstańców śląskich z I Powstania. 1919 r. Fot. CAW

  Wybuchło I Powstanie Śląskie, którego celem było przyłączenie Górnego Śląska do Polski; upadło po 10 dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch kolejnych zrywów w następnych latach.

 • 18.8

  I Powstanie Śląskie: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Godowem.

 • 23.8

  Mieszkańcy Sejn witają Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W tle widoczna bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 13.09.1919. Źródło: NAC

  Wybuchło powstanie sejneńskie - oddziały suwalskiego okręgu POW zajęły zbrojnie Sejny i inne miejscowości powiatu sejneńskiego; walki polsko-litewskie ustały 28 sierpnia, po interwencji Wojska Polskiego.

 • 24.8

  Grupa powstańców śląskich z I Powstania. 1919 r. Fot. CAW

  Zakończyło się I Powstanie Śląskie.

 • 30.8

  We Lwowie urodziła się Ryszarda Hanin, aktorka, wystąpiła m.in. w filmach "Zapamiętaj imię swoje", "Jeszcze tylko ten las", "Noce i dnie" oraz serialu "Polskie drogi".

 • 10.9

  Premier Francji Georges Clemenceau i premier Anglii David Lloyd George podczas defilady w dniu podpisania traktatu pokojowego z Austrią. Saint-Germain, 10.09.1919. Źródło: NAC

  I wojna światowa: W Saint-Germain-en-Laye państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Austrią.

 • 25.9

  Stanisław Hadyna. Fot. PAP/CAF

  W Karpętnej na Zaolziu urodził się Stanisław Hadyna, kompozytor, dyrygent, pisarz, założyciel i wieloletni kierownik Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

 • 6.10

  W Warszawie urodziła się Barbara Fijewska, aktorka, reżyserka, choreografka, siostra Tadeusza Fijewskiego.

 • 8.10

  W Montreux w Szwajcarii zmarł Leandro Marconi, architekt, autor projektu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie.

 • 11.10

  W Krakowie założono Polski Związek Lekkiej Atletyki, najstarsze działające w Polsce stowarzyszenie sportowe.

 • 11.10

  Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym. Dziedziniec Piotra Skargi. Źródło: NAC

  W Wilnie Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Uniwersytetu Stefana Batorego, zamkniętego przez władze rosyjskie w 1832 r.

 • 12.10

  Letnie Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie. 06.1928. Reprezentacja Polski podczas otwarcia Olimpiady na Stadionie Olimpijskim. Widoczni m.in.: kolarz Franciszek Szymczyk (niesie tablicę) i zapaśnik Marian Cieniewski (chorąży, niesie flagę). Źródło: NAC

  W Hotelu Francuskim w Krakowie odbył się zjazd założycielski Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 • 20.10

  Akademia Górnicza w Krakowie; tymczasowa siedziba na Podgórzu.10.1927. Źródło: NAC

  W auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej (obecnie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica).

 • 25.10

  Barbara Skarga. Fot. PAP/R. Nowakowski

  W Warszawie urodziła się Barbara Skarga, humanistka, filozof, etyk, historyk filozofii.

 • 20.11

  W Poznaniu urodził się Henryk Tomaszewski, aktor, mim, tancerz, choreograf, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

 • 21.11

  Polityczny podział Małopolski, Bukowiny i wschodniego Śląska. Biuro Kartograficzne Oddz. IV Dow. Frontu Galicyjskiego. Lwów, 1919. Źródło: BN Polona

  Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Paryżu przyznała Polsce 25-letni mandat nad Galicją Wschodnią pod nadzorem Ligi Narodów.

 • 22.11

  Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lata 1919-1939. Źródło: NAC

  Uniwersytet we Lwowie otrzymał imię Jana Kazimierza.

 • 26.11

  Ryszard Kaczorowski. Fot. PAP/J. Morek

  W Białymstoku urodził się Ryszard Kaczorowski, harcerz, członek Szarych Szeregów; w 1940 r. skazany przez władze sowieckie na karę śmierci za działalność konspiracyjną; wyrok zamieniono na 10 lat łagru; wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez gen. Władysława Andersa; przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego, walcząc m.in. o Monte Cassino; w 1947 r. osiadł w Londynie. W latach 1989-1990 prezydent RP na uchodźstwie; po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta przekazał na jego ręce insygnia władzy prezydenckiej II RP. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.

 • 3.12

  W Cagnes-sur-Mer zmarł Auguste Renoir, malarz, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych impresjonistów.

 • 7.12

  W Ligocie urodził się Stanisław Wyganowski, ekonomista, urbanista, działacz samorządowy; uczestnik kampanii polskiej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej; w latach 1990-1994 prezydent Warszawy.

 • 8.12

  George Curzon, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w latach 1919-1924. Źródło: Wikimedia Commons

  Rada Najwyższa państw Ententy ogłosiła deklarację dotyczącą proponowanego przebiegu tymczasowej granicy wschodniej Polski (tzw. linia Curzona).

 • 8.12

  We Lwowie urodził się Kazimierz Żygulski, socjolog kultury, działacz polityczny, więzień sowieckich łagrów, minister kultury w latach 1982-1986.

 • 9.12

  Ignacy Jan Paderewski. Fot. NAC

  Ignacy Jan Paderewski ustąpił z funkcji premiera.

 • 13.12

  Posiedzenie gabinetu Leopolda Skulskiego. Widoczny m.in. minister skarbu Władysław Grabski (drugi z lewej). 1919 r. Źródło: NAC

  Powołany został nowy rząd z Leopoldem Skulskim na czele. 

 • 21.12

  W Warszawie powstał Polski Związek Piłki Nożnej.

 • 26.12

  Założono Polski Związek Narciarski.

 • 30.12

  Podpisane zostało polsko-łotewskie porozumienie wojskowe dotyczące wspólnej akcji zaczepnej przeciwko Armii Czerwonej w Łatgalii - dawnych Inflantach Polskich.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL