Daty

Kalendarz dat

1560

  • 8.1

    Jan Łaski. Źródło: NAC

    W Pińczowie zmarł Jan Łaski, działacz reformacyjny, kalwiński teolog, humanista.

  • 19.4

    W Wittenberdze zmarł Filip Melanchton, teolog ewangelicki, filolog, profesor uniwersytetu w Wittenberdze; bliski przyjaciel i współpracownik Marcina Lutra, jeden z twórców Reformacji; jego dziełem jest podstawowa księga wyznaniowa Kościoła luterańskiego "Wyznanie augsburskie" (1530).

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL