Daty

Kalendarz dat

1755

 • 10.2

  W Paryżu zmarł Monteskiusz, francuski myśliciel i filozof, historyk, prawnik, autor dzieła "O duchu praw" (1748), w którym sformułował zasadę trójpodziału na władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą.

 • 2.8

  Gen. Jan Henryk Dąbrowski. Źródło: CBN Polona

  W Pierzchowcu koło Bochni urodził się Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, generał armii Księstwa Warszawskiego.

 • 1.11

  W wyniku trzęsienia ziemi niemal całkowicie zniszczona została Lizbona; zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi; według historyków zniszczeniu uległo 85 proc. budynków; siłę wstrząsów ocenia się dziś na 8,7-9 stopni w skali Richtera.

 • 6.11

  W Pile przyjął chrzest Stanisław Staszic - działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, geograf, geolog; rzecznik reform społecznych w okresie Sejmu Czteroletniego; po rozbiorach organizował m.in. życie naukowe kraju; dokładna data urodzin nie jest znana.

 • 22.12

  W Orcet w Owernii urodził się Georges Couthon, francuski polityk, rewolucjonista, członek Komitetu Ocalenia Publicznego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL