Daty

Kalendarz dat

1464

  • 16.3

    Bp Paweł Legendorf. Źródło: Wikimedia Commons

    Biskup Warmii Paweł Legendorf wystąpił z zakonu krzyżackiego i przeszedł na stronę Związku Pruskiego, a tym samym uznał zwierzchnictwo Polski.

  • 15.8

    W Ankonie zmarł papież Pius II (Enea Silvio de Piccolomini); humanista, poeta, dyplomata; biskup Triestu (1447), arcybiskup Sieny (1449); od 1456 r. kardynał; w latach 1457-1458 biskup elekt warmiński; w 1458 r. wybrany na papieża; za swoje główne zadania uważał walkę przeciwko Turcji oraz reformę Kościoła.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL