> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1611

 • Jan Heweliusz. Źródło: CBN Polona

  W Gdańsku urodził się Jan Heweliusz, astronom, matematyk, piwowar, grafik, drukarz i wydawca; zmarł w Gdańsku 28 stycznia 1687 r.

 • W zajętej przez Polaków Moskwie wybuchło powstanie, kierowane przez księcia Dymitra Minina – zostało stłumione po kilkudniowych walkach.

 • W Krakowie zmarł Szymon Syreński, lekarz, botanik, profesor Akademii Krakowskiej, autor ilustrowanego „Zielnika”.

 • Wojska polskie zdobyły Smoleńsk.

 • W Paryżu urodziła się Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona dwóch polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza.

 • W Moskwie zmarł Jan Piotr Sapieha, hetman Dymitra II Samozwańca, dowódca polskiej załogi na Kremlu.

 • Na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie w Poznaniu zostało przekształcone w szkołę akademicką, uzyskując status uniwersytecki.

 • Carowie Szujscy wprowadzeni przez Żółkiewskiego na sejm warszawski przed Zygmunta III – obraz Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie odbył się tryumfalny wjazd hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zwycięzcy spod Kłuszyna. W orszaku przejeżdżającym przez miasto był m.in. wzięty do niewoli car Wasyl IV Szujski, który na Zamku Królewskim złożył hołd przed królem polskim Zygmuntem III Wazą.

 • Jan Zygmunt Hohenzollern. Fot. Wikimedia Commons

  W Warszawie przed kościołem św. Anny margrabia brandenburski, elektor Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi III Wazie; był to jeden z wielu hołdów pruskich składanych królom Polski jako suwerenom Prus.