> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1793

 • Wojciech Chrzanowski. Źródło: CBN Polona

  W Biskupicach urodził się Wojciech Chrzanowski, generał, topograf wojskowy; w Powstaniu Listopadowym szef Sztabu Głównego; w 1849 r. naczelny wódz armii piemonckiej.

 • Katarzyna II. Źródło: Wikimedia Commons

  Traktat pomiędzy cesarzową Katarzyną II a królem Fryderykiem Wilhelmem II dotyczący drugiego rozbioru Polski; Rosja zagarnęła 250 tys. km kw. z 3 mln mieszkańców, a Prusy 57 tys. km kw. zamieszkiwanych przez milion ludzi.

 • W ramach postanowień traktatów rozbiorowych wojska pruskie wkroczyły do Gdańska. 

 • Tadeusz Kuntze „Fortuna”. Źródło: CBN Polona

  W Rzymie zmarł Tadeusz Kuntze, malarz.

 • Antoni Malczewski. Źródło: Wikimedia Commons

  Urodził się Antoni Malczewski, poeta, autor „Marii”, pierwszej powieści poetyckiej w literaturze polskiej.

 • Jakob Sievers - rosyjski ambasador w Rzeczypospolitej. Źródło: Wikimedia Commons

  W Grodnie rozpoczął obrady, zwołany na żądanie Rosji, ostatni Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pracując pod terrorem rosyjskich wojsk zatwierdził II rozbiór oraz ustalił nową organizację państwa, która niemal całkowicie unieważniała ustawodawstwo Sejmu Wielkiego.

 • Aleksander Fredro. Źródło: Wikimedia Commons

  W Surochowie koło Przemyśla urodził się Aleksander Fredro, komediopisarz, poeta i pamiętnikarz, autor m.in. „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”.

 • Sterroryzowany obecnością wojsk rosyjskich sejm w Grodnie wyraził zgodę na oddanie Rosji województw bracławskiego, mińskiego, kijowskiego i podolskiego oraz części pozostałych województw wschodnich, sankcjonując tym samym II rozbiór Polski.

 • Rewolucyjna Francja: Konwent Narodowy wprowadził system metryczny.

 • Rosja rozwiązała konfederację targowicką powstałą w maju 1792 r. przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja; jednocześnie zawiązana została konfederacja grodzieńska, której celem było zatwierdzenie II rozbioru Rzeczpospolitej.

 • II rozbiór Rzeczypospolitej: w nocy z 23 na 24 września Sejm obradujący na zamku grodzieńskim przeprowadził cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Prus.

 • Rewolucyjna Francja wprowadza nowy kalendarz.

 • Kontrolowany przez Rosjan sejm w Grodnie ratyfikował II rozbiór Polski. 

 • Zamek w Grodnie, w którym obradował ostatni sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej. Źródło: CBN Polona

  Zakończył obrady sejm grodzieński – ostatni sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej, zwołany i działający pod terrorem władz carskich; zatwierdził II rozbiór Rzeczypospolitej.