Daty

Kalendarz dat

1793

 • 11.1

  Francuski rewolucyjny Konwent Narodowy skazał pozbawionego władzy króla Ludwika XVI na karę śmierci. 

 • 14.1

  Wojciech Chrzanowski. Źródło: CBN Polona

  W Biskupicach urodził się Wojciech Chrzanowski, generał, topograf wojskowy; w Powstaniu Listopadowym szef Sztabu Głównego; w 1849 r. naczelny wódz armii piemonckiej.

 • 21.1

  W Paryżu zgilotynowany został król Ludwik XVI.

 • 23.1

  Katarzyna II. Źródło: Wikimedia Commons

  Traktat pomiędzy cesarzową Katarzyną II i królem Fryderykiem Wilhelmem II dotyczący drugiego rozbioru Polski; Rosja zagarnęła 250 tys. km kw. z 3 mln mieszkańców, a Prusy 57 tys. km kw. zamieszkiwanych przez milion ludzi.

 • 10.3

  We Francji powołano Trybunał Rewolucyjny.

 • 10.3

  We francuskim departamencie Wandea wybuchło powstanie przeciwko rewolucji w obronie religii i monarchii.

 • 28.3

  W ramach postanowień traktatów rozbiorowych wojska pruskie wkroczyły do Gdańska. 

 • 8.5

  W Rzymie zmarł Tadeusz Kuntze, malarz.

 • 3.6

  Urodził się Antoni Malczewski, poeta, autor "Marii", pierwszej powieści poetyckiej w literaturze polskiej.

 • 17.6

  Jakob Sievers - rosyjski ambasador w Rzeczypospolitej. Źródło: Wikimedia Commons

  W Grodnie rozpoczął obrady, zwołany na żądanie Rosji, ostatni Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pracując pod terrorem rosyjskich wojsk zatwierdził II rozbiór oraz ustalił nową organizację państwa, która niemal całkowicie unieważniała ustawodawstwo Sejmu Wielkiego.

 • 20.6

  Aleksander Fredro. Źródło: Wikimedia Commons

  W Surochowie koło Przemyśla urodził się Aleksander Fredro, komediopisarz, poeta i pamiętnikarz, autor m.in. "Zemsty" i "Ślubów panieńskich".

 • 13.7

  W Paryżu zamordowany został Jean Paul Marat, lekarz, publicysta, działacz polityczny rewolucji francuskiej, związany z jakobinami; zginął zasztyletowany przez Charlottę Corday.

 • 17.7

  W Paryżu zgilotynowano Charlottę Corday, zabójczynię jednego z ideologów Rewolucji Francuskiej – Jean Paula Marata.

 • 22.7

  Sterroryzowany obecnością wojsk rosyjskich sejm w Grodnie wyraził zgodę na oddanie Rosji województw bracławskiego, mińskiego, kijowskiego i podolskiego oraz części pozostałych województw wschodnich, sankcjonując tym samym II rozbiór Polski.

 • 1.8

  Rewolucyjna Francja: Konwent Narodowy wprowadził system metryczny.

 • 10.8

  Muzeum w Luwrze zostało otwarte dla publiczności.

 • 15.9

  Rosja rozwiązała konfederację targowicką powstałą w maju 1792 r. przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja; jednocześnie zawiązana została konfederacja grodzieńska, której celem było zatwierdzenie II rozbioru Rzeczpospolitej.

 • 24.9

  II rozbiór Rzeczypospolitej: w nocy z 23 na 24 września Sejm obradujący na zamku grodzieńskim przeprowadził cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Prus.

 • 5.10

  Rewolucyjna Francja wprowadza nowy kalendarz.

 • 16.10

  W Paryżu zgilotynowano królową Marię Antoninę, skazaną na karę śmierci przez Trybunał Rewolucyjny.

 • 23.11

  Zakończył obrady sejm grodzieński - ostatni sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej, zwołany i działający pod terrorem władz carskich, zatwierdził m.in. II rozbiór Rzeczypospolitej.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL