> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1850

 • W Starej Wargawie koło Kutna urodził się Witold Zglenicki, geolog, inżynier; od 1891 r. prowadził badania w Baku, gdzie m.in. jako pierwszy zaprojektował metodę wydobycia ropy naftowej ze złóż podmorskich; większość swojego majątku – pól naftowych w Azerbejdżanie – zapisał nauce polskiej.

 • W Bieleżyńcach na Wołyniu urodził się Adam Krechowiecki, pisarz, krytyk literacki, redaktor lwowskiego „Przewodnika Naukowego i Literackiego”.

 • W Kamienicy zmarł Jan Kanty Andrusikiewicz, nauczyciel ludowy, organista, jeden z przywódców antyaustriackiego powstania chochołowskiego w 1846 roku.

 • W Warszawie urodził się Jan Reszke, śpiewak operowy, gwiazda Metropolitan Opera.

 • W Maluszynie koło Radomska urodził się Józef Ostrowski, ziemianin, członek Stronnictwa Polityki Realnej; poseł do rosyjskiej Dumy (1906–1910); w latach 1917–1918 w składzie Rady Regencyjnej.

 • W Warszawie urodził się Aleksander Gierymski, malarz, przedstawiciel realizmu i prekursor impresjonizmu w Polsce; twórca m.in. „Żydówki z pomarańczami”, „Święta trąbek”, „Trumny chłopskiej”.

 • W Warszawie urodził się Julian Ochorowicz, psycholog, filozof, fotografik i wynalazca.

 • Franciszek Józef I. Fot. NAC

  Ogłoszono decyzję cesarza Franciszka Józefa o budowie Twierdzy Kraków.

 • Gen. Jan Krukowiecki. Źródło: CBN Polona

  W Popniu w powiecie brzezińskim zmarł gen. Jan Krukowiecki, uczestnik wojen napoleońskich, prezes Rządu Narodowego w czasie Powstania Listopadowego.

 • Gen. Hans Hartwig von Beseler. Źródło: CBN Polona

  W Greifswald urodził się gen. Hans Hartwig von Beseler, w latach 1915–1918 niemiecki generalny gubernator warszawski; zwierzchnik Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht).

 • W Warszawie zmarł Michał Gedeon Radziwiłł, generał, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego i wojen napoleońskich; senator Królestwa Polskiego; w czasie Powstania Listopadowego członek Rady Najwyższej Narodowej i wódz naczelny polskiej armii (luty–marzec 1831).

 • Teodor Baltazar Stachowicz – Pożar Krakowa, Rynek Główny, lipiec 1850 r. Źródło: Wikimedia Commons

  W Krakowie wybuchł ogromny pożar, który strawił niemal połowę miasta.

 • Gen. Ignacy Prądzyński. Grafika z poł. XIX wieku. Źródło: CBN Polona

  Na wyspie Helgoland zmarł Ignacy Prądzyński, generał, uczestnik kampanii napoleońskich 1809 i 1812 r.; w czasie Powstania Listopadowego szef sztabu armii polskiej; autor projektu budowy Kanału Augustowskiego.

 • Portret dr Ludwika Rydygiera z asystentami – Leon Wyczółkowski. Źródło: Wikimedia Commons

  W Dusocinie koło Grudziądza urodził się Ludwik Rydygier, lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, generał WP; autor „Podręcznika chirurgii szczegółowej”.

 • Do Unii przyjęta została Kalifornia jako 31 stan.

 • Gen. Józef Bem. Źródło: CBN Polona

  W Aleppo w Syrii zmarł Józef Bem, uczestnik wojny 1812–1813 i Powstania Listopadowego. W czasie Wiosny Ludów dowódca rewolucyjnego Wiednia. Podczas powstania węgierskiego (1848–1849) stał na czele wojsk w Siedmiogrodzie, a następnie był naczelnym wodzem armii węgierskiej. Po upadku powstania służył w armii tureckiej jako Murat Pasza.

 • Most Podgórski. ok. 1850 r. Litografia Franza J. Sandmanna. Źródło: Wikimedia Commons

  W Krakowie otwarto most Franciszka Józefa I zwany Mostem Podgórskim. Zbudowany na kamiennych filarach drewniany most łączył Kraków z położoną na drugim brzegu Wisły miejscowością Podgórze.