> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1569

 • Zamek w Lublinie przed rokiem 1700. Źródło: CBN Polona

  Na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady sejmu koronnego poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej.

 • W ramach przygotowań do zawarcia Unii Lubelskiej król Zygmunt August ogłosił przyłączenie województwa podlaskiego do Korony Królestwa Polskiego.

 • Król Zygmunt II August inkorporował do Królestwa Polskiego województwa wołyńskie i bracławskie.

 • „Unia Lubelska” - obraz Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons

  Sejm w Lublinie uchwalił akt realnej unii polsko-litewskiej.

 • Portret Zygmunta II Augusta. Grafika Antoniego Oleszczyńskiego (1794-1879). Źródło: BN Polona

  Senatorowie oraz posłowie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego potwierdzili i uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską.

 • Na Sejmie w Lublinie książę Prus Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Augustowi.

 • Inflanty jako wspólna własność przyłączone zostały do Korony i Litwy.

 • W Brukseli zmarł Pieter Bruegel (starszy), niderlandzki malarz, rysownik.