Daty

Kalendarz dat

1831

 • 3.1

  Urodził się Gustaw Adolf Gebethner, księgarz i wydawca, współzałożyciel wydawnictwa „Gebethner i Wolff”.

 • 9.1

  W Opatówku urodził się Agaton Giller, dziennikarz, pisarz, działacz niepodległościowy; członek Komitetu Centralnego Narodowego (1862-1863) i Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego.

 • 17.1

  Gen. Józef Chłopicki. Źródło: Wikipedia Commons

  Powstanie Listopadowe: gen. Józef Chłopicki złożył rezygnację ze stanowiska dyktatora powstania.

 • 20.1

  Gen. Michał Gedeon Radziwiłł został naczelnym wodzem Siły Zbrojnej Narodowej w Powstaniu Listopadowym; funkcję naczelnego wodza pełnił do 26 lutego 1831 r.

 • 25.1

  Car Mikołaj I Romanow. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Listopadowe: Sejm uchwalił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski.

 • 29.1

  Powstanie Listopadowe: Sejm powołał Rząd Narodowy Królestwa Polskiego z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim jako prezesem.

 • 7.2

  Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o barwach narodowych, które „stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”.

 • 14.2

  Bitwa pod Stoczkiem, autorstwa Jana Rosena, źródło: Wikipedia Commons

  Powstanie Listopadowe: pod Stoczkiem oddziały polskie dowodzone przez gen. Józefa Dwernickiego pokonały rosyjską dywizję gen. Fiodora Geismara, maszerującą na Warszawę.

 • 17.2

  Powstanie Listopadowe: pod Dobrem i Kałuszynem oddziały polskie stoczyły bitwy z siłami rosyjskimi; starcia zakończyły się niewielką wygraną Polaków.

 • 25.2

  Wojciech Kossak "Olszynka Grochowska". Fot. PAP/T.Prażmowski

  Bitwa pod Grochowem; bohaterski bój polskich wojsk o Olszynkę Grochowską z wojskami rosyjskimi feldmarszałka Iwana Dybicza; w wyniku walk, w których zginęło ponad 9 tys. żołnierzy rosyjskich i około 7 tys. polskich, armia rosyjska została zatrzymana i nie zdołała zająć z marszu Warszawy.

 • 25.2

  Pod Grochowem w czasie bitwy z wojskami rosyjskimi poległ gen. Franciszek Żymirski, dowódca 2. Dywizji Piechoty; żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojen napoleońskich.

 • 26.2

  Gen. Jan Skrzynecki. Źródło: BN Polona

  Powstanie Listopadowe: gen. Jan Skrzynecki mianowany został naczelnym wodzem wojsk polskich. 

 • 31.3

  Powstanie Listopadowe: Ofensywa wojsk polskich, zwycięskie bitwy pod Wawrem i Dębem Wielkim.

 • 5.4

  W warszawskim Teatrze Wielkim odbyło się pierwsze wykonanie „Warszawianki”, pieśni rewolucyjnej do słów Casimira François Delavigne w tłumaczeniu Karola Sienkiewicza, z muzyką Karola Kurpińskiego.

 • 9.4

  Powstanie Listopadowe: oddziały polskie dowodzone przez generałów Ludwika Kickiego i Józefa Dwernickiego pokonały Rosjan w bitwach pod Domanicami i Boremlem.

 • 10.4

  Bitwa pod Iganiami - rycina Friedricha Campe. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Listopadowe: W bitwie pod Iganiami oddziały polskie pod dowództwem gen. Ignacego Prądzyńskiego pokonały wojska rosyjskie.

 • 9.5

  Powstanie Listopadowe: polskie oddziały pokonały Rosjan w bitwie pod Firlejem.

 • 26.5

  Bitwa pod Ostrołęką - obraz Juliusza Kossaka. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Listopadowe: Klęska wojsk polskich w bitwie pod Ostrołęką; w walce polegli m.in. generałowie Ludwik Kicki i Henryk Ignacy Kamieński; ogólnie straty polskie wyniosły 6,5 tys. żołnierzy.

 • 26.6

  W Witebsku zmarł wielki książę Konstanty Pawłowicz Romanow, w latach 1815-1830 naczelny wódz wojsk Królestwa Polskiego i faktyczny jego wielkorządca.

 • 27.6

  W Witebsku zmarł wielki książę Konstanty Pawłowicz Romanow, w latach 1815-1830 naczelny wódz wojsk Królestwa Polskiego i faktyczny jego wielkorządca.

 • 1.7

  W Warszawie urodził się Wojciech Gerson, malarz, historyk sztuki, pedagog.

 • 13.7

  W trakcie składania broni na granicy pruskiej zastrzelony został przez polskiego oficera gen. Antoni Giełgud, jeden z dowódców Powstania Listopadowego.

 • 24.7

  W Sankt Petersburgu zmarła Maria Szymanowska, pianistka, kompozytorska.

 • 12.8

  Powstanie Listopadowe: gen. Henryk Dembiński mianowany został przez Radę Wojenną naczelnym wodzem, zastąpił na tym stanowisku gen. Jana Skrzyneckiego.

 • 6.9

  Gen. Józef Sowiński. Źródło: BN Polona

  Powstanie Listopadowe: Początek szturmu wojsk rosyjskich feldmarszałka Iwana Paskiewicza na Warszawę; w czasie walk z wojskami rosyjskimi na Woli zginął gen. Józef Sowiński.

 • 8.9

  Powstanie Listopadowe: kapitulacja obleganej przez Rosjan Warszawy.

 • 10.9

  Gen. Maciej Rybiński został ostatnim wodzem naczelnym Powstania Listopadowego.

 • 16.9

  Po zajęciu Warszawy przez wojska rosyjskie francuski minister spraw zagranicznych Horace Sébastiani wygłosił przed Izbą Deputowanych deklarację zakończoną słowami: „porządek panuje w Warszawie”.

 • 5.10

  20-tysięczny korpus pod dowództwem gen. Macieja Rybińskiego przekroczył granicę pruską na rzece Pisie i złożył broń. Żołnierze korpusu i towarzyszący im członkowie Rządu Narodowego zostali internowani.

 • 9.10

  Powstanie Listopadowe: kapitulacja Twierdzy Modlin.

 • 21.10

  Alegoria upadku powstania listopadowego. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Listopadowe: upadek Twierdzy Zamojskiej i całego powstania.

 • 16.11

  W Breslau (dzisiaj Wrocław) zmarł Carl von Clausewitz, pruski generał, pisarz, teoretyk wojny.

 • 29.11

  W Carskim Siole zmarła Joanna Grudzińska, księżna łowicka, żona wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza.

 • 8.12

  W Paryżu pod kierownictwem Joachima Lelewela powstał Komitet Narodowy Polski.

 • 23.12

  Emilia Plater. Źródło: Wikimedia Commons

  Na Litwie koło Kopciowa zmarła Emilia Plater, uczestniczka Powstania Listopadowego; pochowana została na miejscowym cmentarzu; jej postać stała się symbolem walki o niepodległość.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL