Daty

Kalendarz dat

1654

  • 18.1

    W Perejasławiu Kozacy podpisali ugodę z Rosją, uznając zwierzchnictwo cara.

  • 6.4

    Dekret króla Jana II Kazimierza Wazy nakazujący wypędzenie z Rzeczypospolitej cudzoziemców-innowierców.

  • 12.8

    Armia litewska dowodzona przez hetmana Janusza Radziwiłła zwyciężyła Rosjan w bitwie pod Szkłowem.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL