Daty

Kalendarz dat

1864

 • 24.1

  W Rokitnicy pod Brodnicą urodził się Andrzej Niemojewski, pisarz, wolnomyśliciel, redaktor "Myśli Niepodległej".

 • 21.2

  Powstanie Styczniowe: Pod Opatowem wojska rosyjskie rozbiły oddziały powstańcze dowodzone przez Apolinarego Kurowskiego.

 • 2.3

  Car Aleksander II ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim.

 • 22.3

  W Wilnie powieszony został przez władze carskie Konstanty "Kastuś" Kalinowski, jeden z przywódców Powstania Styczniowego, komisarz Rządu Narodowego na Litwę.

 • 10.4

  Romuald Traugutt. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Warszawie władze carskie aresztowały Romualda Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego; 5 sierpnia 1864 r. został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej.

 • 20.4

  Powstanie Styczniowe: Bronisław Brzeziński stanął na czele ostatniego Rządu Narodowego.

 • 29.4

  W Słucku urodził się Witold Jodko-Narkiewicz, działacz socjalistyczny, współzałożyciel i członek władz PPS; jeden z założycieli Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (1912).

 • 10.5

  W Paryżu urodził się Leon Gaumont, przemysłowiec, wynalazca, założyciel wytwórni filmowej, jeden z pionierów kinematografii.

 • 11.6

  W Monachium urodził się Richard Strauss, kompozytor, dyrygent.

 • 13.6

  Gen. Henryk Dembiński. Źródło: BN Polona

  W Paryżu zmarł gen. Henryk Dembiński, działacz emigracyjny, uczestnik wojen napoleońskich, w Powstaniu Listopadowym generał dywizji i gubernator Warszawy; w czasie rewolucji węgierskiej dowódca Armii Północnej, szef sztabu, przejściowo wódz naczelny armii węgierskiej.

 • 14.6

  W Marktbreit w Bawarii urodził się Alois Alzheimer, lekarz psychiatra, neuropatolog; szef katedry Psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego; jako pierwszy sporządził raport pośmiertny z badania mózgu pacjentki, która cierpiała na zaburzenia pamięci, mowy i innych funkcji życiowych, stwierdzając u niej "rozległą przedstarczą atrofię mózgu" - nazwę opisanej przez niego chorobie nadał kongres lekarzy w Lozannie w 1967 r.

 • 25.6

  W Wąbrzeźnie (niem. Briesen) na ziemi chełmińskiej urodził się Walter Nernst, fizyk, chemik, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii (1920).

 • 15.7

  Szwedzki inżynier Alfred Nobel otrzymał patent na produkcje nitrogliceryny, silnego środka wybuchowego.

 • 5.8

  Romuald Traugutt. Fot. PAP/Reprodukcja

  Na stokach warszawskiej Cytadeli władze carskie dokonały egzekucji Romualda Traugutta - dyktatora Powstania Styczniowego oraz czterech jego współpracowników: Jana Toczyskiego, Rafała Krajewskiego, Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego.

 • 9.8

  Roman Dmowski. Fot. ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA. Źródło: Wikimedia Commons

  W Kamionku (obecnie część Warszawy) urodził się Roman Dmowski, główny ideolog polskiego nacjonalizmu, przywódca obozu narodowego, dyplomata, uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.; współtwórca niepodległej Polski; autor "Myśli nowoczesnego Polaka".

 • 22.8

  W Genewie podpisano konwencję o "polepszeniu losu rannych w armiach czynnych"; na jej mocy symbol czerwonego krzyża został prawnie uznany za znak ochronny wojskowej służby zdrowia.

 • 27.9

  W Czernowej, obecnie dzielnica Rużomberku, urodził się Andrej Hlinka, katolicki ksiądz, działacz narodowy, organizator i ideolog Słowackiej Partii Ludowej.

 • 28.9

  W Londynie utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, nazwane I Międzynarodówką.

 • 5.10

  W Besancon urodził się Louis Lumiere, wynalazca, pionier kinematografii.

 • 14.10

  Stefan Żeromski. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Strawczynie koło Kielc urodził się Stefan Żeromski, wybitny pisarz, publicysta, autor powieści "Popioły", "Syzyfowe prace", "Wierna rzeka" oraz "Przedwiośnie".

 • 8.11

  Car Aleksander II. Źródło: Wikimedia Commons

  W Carskim Siole car Aleksander II podpisał ukaz o kasacie klasztorów w Królestwie Polskim; na jego podstawie w nocy z 27 na 28 listopada 1864 r. władze rosyjskie przeprowadziły kasację 109 klasztorów.

 • 11.11

  W Rouen urodził się Maurice Leblanc, francuski pisarz, autor cyklu powieści kryminalnych o Arsenie Lupin.

 • 22.11

  W Warszawie uroczyście otwarto Most Aleksandryjski (Kierbedzia); zaprojektowany przez inżyniera Stanisława Kierbedzia most był jednym z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie.

 • 24.11

  W Albi we Francji urodził się Henri de Toulouse-Lautrec, malarz, grafik.

 • 30.11

  W majątku Hucisko w Kaliskiem urodził się Andrzej Mielęcki, lekarz, założyciel polskich towarzystw i organizacji na Śląsku; w 1920 r. członek Polskiej Komisji Plebiscytowej w Katowicach; zamordowany przez niemieckich nacjonalistów w sierpniu 1920 r.

 • 8.12

  W Pojościu koło Poniewieża urodził się Aleksander Meysztowicz, ziemianin, konserwatysta; prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej (1921-1922), poseł na Sejm, współzałożyciel wileńskiego "Słowa"; w latach 1926-1928 minister sprawiedliwości.

 • 8.12

  W Villeneuve-sur-Fere urodziła się Camille Claudel, francuska rzeźbiarka.

 • 16.12

  Wojna secesyjna: Pod Nashville wojska unionistów pokonały armię konfederatów.

 • 21.12

  W Krakowie urodził Maksymilian Gumplowicz, historyk i etnograf, działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej.

 • 22.12

  W Kotiużyńcach (ówczesna gubernia kijowska) urodził się Bohdan Dyakowski, biolog, współtwórca Ligi Ochrony Przyrody, autor „Atlasu państwa zwierzęcego” wydawanego w latach 1903-1926.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL