Daty

Kalendarz dat

1806

 • 23.1

  W Londynie zmarł William Pitt Młodszy, premier Wielkiej Brytanii w latach 1783-1801 i 1804-1806.

 • 28.1

  Urodził się Rufin Piotrowski, działacz polityczny, uczestnik Powstania Listopadowego, pamiętnikarz.

 • 22.2

  W Krakowie urodził się Józef Kremer, filozof, historyk sztuki, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel Akademii Umiejętności, żołnierz Powstania Listopadowego.

 • 27.3

  W Krechowcach na Pokuciu urodził się August Bielowski, historyk, pisarz, wydawca, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, powstaniec listopadowy, pomysłodawca i autor serii „Momumenta Poloniae historica”.

 • 20.5

  W Londynie urodził się John Stuart Mill; filozof, ekonomista, twórca liberalizmu demokratycznego, utylitarysta i zwolennik feminizmu.

 • 27.10

  Wojska francuskie na czele z Napoleonem Bonaparte, po zwycięstwie nad armią pruską, triumfalnie wkroczyły do Berlina.

 • 13.11

  "Emilja Plater na czele ułanów" - grafika z I poł. XIX w. Źródło: CBN Polona

  W Wilnie urodziła się Emilia Plater, uczestniczka Powstania Listopadowego na Żmudzi. Jej postać stała się symbolem walki o niepodległość.

 • 14.11

  Gen. Jan Henryk Dąbrowski wydał rozkaz do "bywszego wojska polskiego" rozpoczynając nabór do Armii Księstwa Warszawskiego.

 • 27.11

  Napoleon I Bonaparte przybył do Poznania; francuskie wojska zajęły opuszczoną przez Prusaków Warszawę.

 • 26.12

  Pod Pułtuskiem doszło do bitwy pomiędzy francuskim korpusem marszałka Jeana Lannes`a i wojskami rosyjskimi.

 • 30.12

  Imperium Osmańskie wypowiedziało wojnę Cesarstwu Rosyjskiemu; w jej wyniku Besarabia (część Mołdawii i Ukrainy) została przyłączona do Rosji.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL