Daty

Kalendarz dat

1655

 • 28.1

  Pod Ochmatowem doszło do bitwy pomiędzy wojskami polskimi, wspieranymi przez Tatarów, a armią kozacko-rosyjską. 

 • 29.1

  Pod Ochmatowem doszło do bitwy pomiędzy wojskami polskimi, wspieranymi przez Tatarów, a armią kozacko-rosyjską.

 • 19.7

  Szwedzi w Polsce - obraz Józefa Brandta. Źródło: CBN Polona

  Początek "potopu szwedzkiego"; na teren Rzeczypospolitej wkroczyły wojska szwedzkie pod wodzą króla Karola X Gustawa.

 • 25.7

  Kapitulacja wielkopolskiego pospolitego ruszenia pod Ujściem przed armią szwedzką króla Karola X Gustawa.

 • 8.8

  Wojska rosyjskie zajęły Wilno.

 • 8.9

  Wojna polsko-szwedzka: wojska szwedzkie zajęły Warszawę.

 • 17.10

  Wojska szwedzkie wkroczyły do Krakowa.

 • 20.10

  W Kiejdanach książę Janusz II Radziwiłł i jego stryjeczny brat książę Bogusław Radziwiłł podpisali ze Szwedami układ, w którym uznawali Karola X Gustawa za króla Polski i zgadzali się na detronizację Jana II Kazimierza.

 • 18.11

  Ojciec Augustyn Kordecki podczas obrony Jasnej Góry. Obraz Januarego Suchodolskiego. Fot. Wikimedia Commons

  Potop szwedzki: Początek oblężenia klasztoru paulinów na Jasnej Górze.

 • 7.12

  Krzysztof Opaliński. Źródło: CBN Polona

  Zmarł Krzysztof Opaliński, polityk, poeta, jeden z przywódców opozycji wobec króla Jana Kazimierza; dowodząc obroną Wielkopolski, skapitulował przed Szwedami pod Ujściem.

 • 26.12

  O. Augustyn Kordecki. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojska szwedzkie zakończyły oblężenie klasztoru paulinów na Jasnej Górze; jego skuteczną obroną kierował przeor o. Augustyn Kordecki.

 • 29.12

  Potop szwedzki: W Tyszowicach szlachta i wojsko utworzyły konfederację przeciwko Szwedom i Karolowi X Gustawowi.

 • 31.12

  Janusz Radziwiłł. Źródło: CBN Polona

  W Tykocinie zmarł książę Janusz Radziwiłł, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, przywódca dysydentów na Litwie; w 1655 r. wspólnie z księciem Bogusławem Radziwiłłem podpisał w Kiejdanach ze Szwedami układ, w którym uznawał Karola X Gustawa za króla Polski i zgadzał się na detronizację Jana II Kazimierza.

 • 31.12

  Potop szwedzki: W Tyszowicach szlachta i wojsko utworzyły konfederację przeciwko Szwedom i Karolowi X Gustawowi.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL