Daty

Kalendarz dat

1759

  • 7.3

    Urodził się Tomasz Wawrzecki, generał, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania 1794 r. - po dostaniu się do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki; członek Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, minister sprawiedliwości w Królestwie Polskim.

  • 21.5

    W Le Pellerin koło Nantes urodził się Joseph Fouche, francuski polityk, jedna z czołowych postaci epoki napoleońskiej; książę Otranto, minister policji w latach 1799-1802, 1804-1814 i w 1815 r.

  • 12.8

    Wojna siedmioletnia: Armie rosyjska i austriacka pokonały wojska pruskie w bitwie pod Kunowicami (niem. Kunersdorf); straty austriacko-rosyjskie - około 16 tys. zabitych i rannych; pruskie – 20 tys. ofiar.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL