Daty

Kalendarz dat

1689

 • 18.1

  W Chateau La Brede w Akwitanii urodził się Monteskiusz, francuski myśliciel i filozof, historyk, prawnik, autor dzieła "O duchu praw" (1748), w którym sformułował zasadę trójpodziału na władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą.

 • 28.3

  Sąd sejmowy skazał na śmierć oskarżonego o ateizm Kazimierza Łyszczyńskiego, szlachcica, autora traktatu "De non existentia Dei", negującego istnienie Boga; wyrok wykonano na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

 • 4.12

  W Gdańsku urodził się Gotfryd Lengnich, prawnik, historyk.

 • 13.12

  W Królewcu zmarł Zbigniew Morsztyn, poeta, arianin.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL