> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1660

  • Alegoria traktatu w Oliwie z 1660 r. pędzla Theodoora van Thuldena. Źródło: Wikimedia Commons

    W Oliwie podpisano traktat pokojowy, kończący polsko-szwedzkie wojny o Inflanty.

  • W Oradei zmarł Jerzy II Rakoczy, książę Siedmiogrodu, uczestnik układu w Radnot z 1656 r., przewidującego rozbiór Rzeczypospolitej; w 1657 r. najechał Małopolskę i Mazowsze, grabiąc m.in. Warszawę; pokonany przez Stefana Czarnieckiego pod Czarnym Ostrowem.

  • January Suchodolski: Stefan Czarniecki podczas wojny z Rosją. Źródło: Wikimedia Commons

    Pod Połonką wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehę oraz wojewodę ruskiego Stefana Czarnieckiego pokonały rosyjskie wojska księcia Iwana Chowańskiego.

  • Hetman Stanisław Rewera Potocki. Źródło: CBN Polona

    Pod Cudnowem na Ukrainie wojska koronne hetmanów Stanisława Rewery Potockiego i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego zmusiły do kapitulacji armię rosyjską.