Daty

Kalendarz dat

1660

 • 3.5

  W Oliwie podpisano traktat pokojowy, kończący polsko-szwedzkie wojny o Inflanty.

 • 7.6

  W Oradei zmarł Jerzy II Rakoczy, książę Siedmiogrodu, uczestnik układu w Radnot z 1656 r., przewidującego rozbiór Rzeczypospolitej; w 1657 r. najechał Małopolskę i Mazowsze, grabiąc m.in. Warszawę; pokonany przez Stefana Czarnieckiego pod Czarnym Ostrowem.

 • 28.6

  Pod Połonką wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehę oraz wojewodę ruskiego Stefana Czarnieckiego pokonały rosyjskie wojska księcia Iwana Chowańskiego.

 • 4.11

  Pod Cudnowem na Ukrainie wojska koronne hetmanów Stanisława Rewery Potockiego i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego zmusiły do kapitulacji armię rosyjską.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL