Daty

Kalendarz dat

1423

  • 29.7

    Władysław Jagiełło - poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Fot. PAP/Reprodukcja

    Król Władysław II Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL