Daty

Kalendarz dat

1454

 • 4.2

  Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu.

 • 8.2

  Komtur krzyżacki Albrecht Kelb poddał zamek w Toruniu oblegającym go mieszczanom, którzy zagrozili zburzeniem warowni. 

 • 10.2

  Król Kazimierz Jagiellończyk poślubił córkę króla niemieckiego węgierskiego Albrechta II Habsburga, Elżbietę, zwaną „Rakuszanką”. Para doczekała się trzynaściorga dzieci.

 • 11.2

  Walczący z krzyżakami mieszczanie gdańscy opanowali tamtejszy zamek; komtur Konrad Pfersfelder poddał go bez walki.

 • 21.2

  Król Kazimierz IV Jagiellończyk kupił Księstwo Oświęcimskie od księcia Jana IV Oświęcimskiego.

 • 6.3

  Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus do Korony. 

 • 15.9

  W Cerekwicy król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał wielkopolskiej szlachcie przywilej, stwierdzający m.in., że bez zgody sejmików król nie będzie nakładał nowych podatków i zwoływał pospolitego ruszenia.

 • 18.9

  Wojna trzynastoletnia: Pod Chojnicami wojska zaciężne walczące po stronie Zakonu Krzyżackiego pokonały pospolite ruszenie województw wielkopolskiego i kujawskiego.

 • 9.10

  Wojna trzynastoletnia: z powodu problemów finansowych wielki mistrz krzyżacki Ludwig von Erlichshausen zastawił zamki i miasta pruskie wojskom zaciężnym, co umożliwiło ich wykup przez Polskę.

 • 11.11

  W Nieszawie Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywileje dla szlachty, stanowiące m.in. o tym, że król bez zgody sejmików ziemskich nie będzie mógł ustanawiać nowych praw, zwoływać pospolitego ruszenia i nakładać podatków nadzwyczajnych.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL