> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1454

  • Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu.

  • Komtur krzyżacki Albrecht Kelb poddał zamek w Toruniu oblegającym go mieszczanom, którzy zagrozili zburzeniem warowni. 

  • Król Kazimierz Jagiellończyk poślubił córkę króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga, Elżbietę, zwaną „Rakuszanką”. Para doczekała się trzynaściorga dzieci.

  • Walczący z krzyżakami mieszczanie gdańscy opanowali tamtejszy zamek; komtur Konrad Pfersfelder poddał go bez walki.

  • Król Kazimierz IV Jagiellończyk kupił Księstwo Oświęcimskie od księcia Jana IV Oświęcimskiego.

  • Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus do Korony. 

  • W Cerekwicy król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał wielkopolskiej szlachcie przywilej, stwierdzający m.in., że bez zgody sejmików król nie będzie nakładał nowych podatków i zwoływał pospolitego ruszenia.

  • Wojna trzynastoletnia: Pod Chojnicami wojska zaciężne walczące po stronie Zakonu Krzyżackiego pokonały pospolite ruszenie województw wielkopolskiego i kujawskiego.

  • Wojna trzynastoletnia: z powodu problemów finansowych wielki mistrz krzyżacki Ludwig von Erlichshausen zastawił zamki i miasta pruskie wojskom zaciężnym, co umożliwiło ich wykup przez Polskę.

  • W Nieszawie Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywileje dla szlachty, stanowiące m.in. o tym, że król bez zgody sejmików ziemskich nie będzie mógł ustanawiać nowych praw, zwoływać pospolitego ruszenia i nakładać podatków nadzwyczajnych.