> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1619

  • W Jamestown w Wirginii wybuchł strajk polskich rzemieślników, domagających się prawa głosu w wyborach do Zgromadzenia Ogólnego Wirginii. Gubernator spełnił żądania Polaków.

  • W Koszycach, po zdobyciu miasta przez wojska Jerzego I Rakoczego, za wyznawanie wiary katolickiej zamordowany został polski kaznodzieja, teolog i spowiednik jezuita Melchior Grodziecki. Został beatyfikowany w 1905 r. przez Piusa X. Kanonizację przeprowadził 2 lipca 1995 r. papież Jan Paweł II podczas mszy w Koszycach.

  • Polska jazda lisowczyków pokonała wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego w bitwie pod Humiennem.