Daty

Kalendarz dat

1815

 • 1.4

  Otto von Bismarck. Fot. PAP/Archiwum

  W Schönhausen w okolicy Stendal urodził się Otto von Bismarck, premier i minister spraw zagranicznych Prus (1862-1890); pierwszy kanclerz zjednoczonych Niemiec (1871-1890); inicjator "Kulturkampfu", polityki zakładającej ograniczenie wpływów Kościoła katolickiego oraz germanizację polskiej ludności w zaborze pruskim.

 • 3.5

  W Wiedniu zawarty został traktat pomiędzy Rosją, Prusami a Austrią dotyczący nowego podziału ziem polskich; jego konsekwencją było utworzenie związanego z Rosją Królestwa Polskiego, zależnego od Prus Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Rzeczpospolitej Krakowskiej – będącej pod kontrolę trzech państw zaborczych.

 • 15.5

  Książę Antoni Henryk Radziwiłł został namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, powołanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

 • 1.6

  W Bambergu zmarł Louis-Alexandre Berthier, książę Neuchatel i Wagram, marszałek Francji i wieloletni szef sztabu Wielkiej Armii.

 • 9.6

  Car Aleksander I Romanow. Źródło: BN Polona

  Podpisano akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego, którego postanowienia na wiele lat ustaliły porządek polityczny w Europie.

 • 18.6

  Jacques-Louis David "Portret Napoleona", 1812 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Pod Waterloo Napoleon Bonaparte pokonany został przez połączone siły angielsko-pruskie księcia Wellingtona i marszałka Gebharda von Bluechera; cztery dni później cesarz Napoleon ponownie abdykował.

 • 20.6

  W Warszawie uroczyście ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego.

 • 22.6

  Druga abdykacja Napoleona Bonaparte.

 • 28.7

  Z inicjatywy wielkiego księcia Konstantego w Warszawie powstała Szkoła Podchorążych, która miała kształcić przyszłe kadry armii Królestwa Polskiego. W 1828 roku zawiązało się w niej konspiracyjne sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, a 29 listopada 1830 roku podchorążowie Szkoły atakiem na Belweder rozpoczęli Powstanie Listopadowe.

 • 5.8

  W folwarku Czarci Kąt koło Wilna zmarł Hieronim Stroynowski, biskup wileński, prawnik, filozof prawa, ekonomista, członek Komisji Edukacji Narodowej; profesor Akademii Wileńskiej i jej rektor w latach 1799-1806.

 • 26.9

  W Paryżu władcy Rosji, Austrii i Prus podpisali Akt Świętego Przymierza, którego celem było utrwalenie postanowień Kongresu Wiedeńskiego oraz zwalczanie ruchów demokratycznych i narodowych w Europie.

 • 9.10

  W Słopnicach k/Limanowej urodził się Jan Kanty Andrusikiewicz, nauczyciel ludowy organista, jeden z przywódców powstania chochołowskiego (1846).

 • 20.11

  W Paryżu mocarstwa europejskie ogłosiły Akt uznania i wieczystej gwarancji neutralności Szwajcarii.

 • 20.11

  Podpisano drugi Traktat Paryski, kończący epokę napoleońską; zgodnie z jego postanowieniami przywrócona została granica francuska z 1790 r., na Francję nałożona została też kontrybucja w wysokości 700 mln franków.

 • 21.11

  W Wilnie zmarł Karol de Perthees, pochodzący z Drezna kartograf, geograf króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pułkownik wojsk koronnych.

 • 27.11

  Car Aleksander I Romanow nadał konstytucję Królestwu Polskiemu; zgodnie z jej treścią miało ono być na zawsze połączone z Rosją unią personalną.

 • 7.12

  W Paryżu rozstrzelany został marszałek Francji Michel Ney.

 • 23.12

  W Uładówce na Podolu zmarł Jan Nepomucen Potocki, pisarz, archeolog, historyk, poseł na Sejm Czteroletni; autor "Rękopisu znalezionego w Saragossie" i "Parad".

 • 25.12

  Namiestnikiem Królestwa Polskiego mianowany został gen. Józef Zajączek.

 • 31.12

  W Kadyksie w Hiszpanii urodził się George Meade, amerykański wojskowy i inżynier, dowódca Armii Potomaku w bitwie pod Gettysburgiem.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL