> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1815

 • W Wiedniu zawarty został traktat pomiędzy Rosją, Prusami a Austrią dotyczący nowego podziału ziem polskich; jego konsekwencją było utworzenie związanego z Rosją Królestwa Polskiego, zależnego od Prus Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Rzeczpospolitej Krakowskiej – będącej pod kontrolą trzech państw zaborczych.

 • W Warszawie rozpoczęło działalność literackie Towarzystwo Iksów, skupiające najwybitniejszych pisarzy, publicystów i krytyków literackich.

 • Książę Antoni Henryk Radziwiłł został namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, powołanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

 • W Bambergu zmarł Louis-Alexandre Berthier, książę Neuchatel i Wagram, marszałek Francji i wieloletni szef sztabu Wielkiej Armii.

 • Car Aleksander I Romanow. Źródło: BN Polona

  Podpisano akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego.

 • Jacques-Louis David "Portret Napoleona", 1812 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Pod Waterloo Napoleon Bonaparte pokonany został przez połączone siły angielsko-pruskie księcia Wellingtona i marszałka Gebharda von Bluechera; cztery dni później cesarz Napoleon ponownie abdykował.

 • W Warszawie uroczyście ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego.

 • Druga abdykacja Napoleona Bonaparte.

 • Z inicjatywy wielkiego księcia Konstantego w Warszawie powstała Szkoła Podchorążych, która miała kształcić przyszłe kadry armii Królestwa Polskiego. W 1828 roku zawiązało się w niej konspiracyjne sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, a 29 listopada 1830 roku podchorążowie Szkoły atakiem na Belweder rozpoczęli Powstanie Listopadowe.

 • W folwarku Czarci Kąt koło Wilna zmarł Hieronim Stroynowski, biskup wileński, prawnik, filozof prawa, ekonomista, członek Komisji Edukacji Narodowej; profesor Akademii Wileńskiej i jej rektor w latach 1799–1806.

 • W Paryżu władcy Rosji, Austrii i Prus podpisali Akt Świętego Przymierza, którego celem było utrwalenie postanowień Kongresu Wiedeńskiego oraz zwalczanie ruchów demokratycznych i narodowych w Europie.

 • W Słopnicach k. Limanowej urodził się Jan Kanty Andrusikiewicz, nauczyciel ludowy, organista, jeden z przywódców powstania chochołowskiego (1846).

 • Powstała Rzeczypospolita Krakowska – protektorat pod kontrolą Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego. Wolne Miasto stało się ostoją dla Polaków z ziem zaborów, miejscem pielęgnowania tradycji patriotycznych i polskiej kultury. Zlikwidowane zostało w 1846 roku w ramach represji za powstanie krakowskie.

 • W Paryżu mocarstwa europejskie ogłosiły Akt uznania i wieczystej gwarancji neutralności Szwajcarii.

 • Podpisano drugi Traktat Paryski, kończący epokę napoleońską; zgodnie z jego postanowieniami przywrócona została granica francuska z 1790 r., na Francję nałożona została też kontrybucja w wysokości 700 mln franków.

 • W Wilnie zmarł Karol de Perthees, pochodzący z Drezna kartograf, geograf króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pułkownik wojsk koronnych.

 • Car Aleksander I Romanow nadał konstytucję Królestwu Polskiemu; zgodnie z jej treścią miało ono być na zawsze połączone z Rosją unią personalną.

 • W Paryżu rozstrzelany został marszałek Francji Michel Ney.

 • Jan Nepomucen Potocki. Źródło: Wikimedia Commons

  W Uładówce na Podolu zmarł Jan Nepomucen Potocki, pisarz, archeolog, historyk, poseł na Sejm Czteroletni; autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie” i „Parad”.

 • Namiestnikiem Królestwa Polskiego mianowany został gen. Józef Zajączek.

 • W Kadyksie w Hiszpanii urodził się George Meade, amerykański wojskowy i inżynier, dowódca Armii Potomaku w bitwie pod Gettysburgiem.