Daty

Kalendarz dat

1839

 • 9.2

  W Warszawie urodził się Władysław Bogusławski, krytyk teatralny, nowelista, powstaniec styczniowy, sekretarz referatu prasowego Rządu Narodowego, członek redakcji „Kurjera Warszawskiego”.

 • 27.2

  W Wilnie rozstrzelany został przez Rosjan Szymon Konarski, polski działacz niepodległościowy, powstaniec listopadowy, członek organizacji "Młoda Polska" i Stowarzyszenia Ludu Polskiego. 

 • 7.3

  W Niegosławicach koło Pińczowa urodził się Adolf Dygasiński, publicysta, pisarz, pedagog; uczestnik Powstania Styczniowego.

 • 24.3

  W Paryżu uroczyście otwarta została Biblioteka Polska.

 • 1.7

  Na zesłaniu w Tobolsku zmarł Seweryn Krzyżanowski, podpułkownik wojsk polskich, uczestnik wojen napoleońskich; w latach 1822-1826 przywódca Towarzystwa Patriotycznego; aresztowany i uwięziony przez władze carskie.

 • 8.7

  W Richford w stanie Nowy Jork urodził się John D. Rockefeller, amerykański przedsiębiorca, założyciel firmy Standard Oil, zajmującej się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej, uważany za najbogatszego człowieka w historii; filantrop, fundator Uniwersytetu Chicagowskiego, założyciel Fundacji Rockefellera.

 • 30.10

  W Paryżu urodził się Alfred Sisley, malarz, przedstawiciel impresjonizmu.

 • 9.11

  W Mińsku urodził się Tadeusz Korzon, jeden z najwybitniejszych polskich historyków, uczestnik powstania styczniowego; przedstawiciel warszawskiej szkoły historycznej.

 • 19.11

  W Pilznie urodził się Emil Škoda, czeski przemysłowiec, inżynier.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL