Daty

Kalendarz dat

1389

  • 28.6

    W bitwie na Kosowym Polu wojska serbskie zostały rozbite przez Turków osmańskich, którzy w konsekwencji narzucili Serbom swoją zwierzchność.

  • 5.12

    W Siennie na Mazowszu urodził się Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, kardynał, doradca na dworach królewskich Władysława Jagiełły i Władysława Warneńczyka.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL