Daty

Kalendarz dat

1846

 • 29.1

  W Broniszowie Tarnowskim urodził się Karol Olszewski, fizyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pionier polskiej rentgenografii, w 1883 r. współautor (z Zygmuntem Wróblewskim) skroplenia tlenu i azotu.

 • 18.2

  Jakub Szela. Źródło: CBN Polona

  Początek buntu chłopskiego w Galicji, tzw. rabacji, której przywódcą był Jakub Szela.

 • 20.2

  W nocy z 20 na 21 lutego rozpoczęło się powstanie krakowskie, które zakończyło się utratą autonomii Krakowa; w listopadzie 1846 r. miasto wcielono do Austrii.

 • 21.2

  Powstanie krakowskie: w nocy z 21 na 22 lutego w Krakowie powstańcy polscy rozpoczęli walki ze stacjonującymi w mieście oddziałami austriackimi.

 • 22.2

  Powstanie krakowskie: powstał Rząd Narodowy. W jego skład weszli Jan Tyssowski, Ludwik Gorzowski i Aleksander Grzegorzewski, nadzorujący pracę 5-osobowej Rady Ministrów.

 • 24.2

  Powstanie krakowskie: dyktatorem powstania został członek Rządu Narodowego Jan Tyssowski.

 • 27.2

  W Pogórzu, obecnie dzielnica Krakowa, żołnierze austriaccy ostrzelali manifestację patriotyczno-religijną; w wyniku ostrzału zginął idący na jej czele Edward Dembowski, działacz niepodległościowy, filozof, krytyk literacki, jeden z przywódców powstania krakowskiego w 1846 r.

 • 3.3

  Powstanie krakowskie: dyktator Jan Tyssowski opuścił Kraków, do miasta wkroczyły oddziały austriackie.

 • 2.5

  W Warszawie urodził się Zygmunt Noskowski, kompozytor, dyrygent, pedagog, krytyk muzyczny.

 • 5.5

  Henryk Sienkiewicz. Fot. PAP/CAF Archiwum

  W Woli Okrzejskiej na Podlasiu urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla (1905), autor m.in. "Trylogii", "Quo vadis" oraz "W pustyni i w puszczy".

 • 10.5

  Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Źródło: CBN Polona

  W Petersburgu zmarł książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, minister przychodów i skarbu Królestwa Polskiego (1821-1830), inicjator założenia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego.

 • 9.10

  W Warszawie urodził się Maksymilian Gierymski, malarz - pejzażysta wywodzący się ze szkoły monachijskiej.

 • 14.10

  W Surochowie w powiecie jarosławskim urodził się Kazimierz Badeni, konserwatysta, namiestnik Galicji w latach 1888-1895. Od 1895 do 1897 r. premier i minister spraw wewnętrznych Austro-Węgier.

 • 6.11

  W Dąbrówce Ludomskiej koło Obornik zmarł Karol Marcinkowski, wielkopolski działacz społeczny, uczestnik Powstania Listopadowego, organizator Towarzystwa Naukowej Pomocy i inicjator budowy Bazaru w Poznaniu.

 • 16.11

  Wolne Miasto Kraków zostało zaanektowane przez Austrię.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL