Daty

Kalendarz dat

1088

  • 12.3

    Na papieża wybrany został Odo, kardynał-biskup Ostii, który przyjął imię Urbana II; na synodzie w Clermont (1095) ogłosił apel o zorganizowanie wyprawy krzyżowej, mającej wyzwolić Ziemię Świętą spod panowania Turków Seldżuckich.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL