Daty

Kalendarz dat

1350

  • 4.4

    W Budzie Kazimierz III Wielki zawarł porozumienie z królem węgierskim Ludwikiem Andegaweńskim dotyczące Rusi Halicko-Włodzimierskiej oraz węgierskiej pomocy w walce z Litwą.

  • 12.10

    W Moskwie urodził się Dymitr Doński, książę moskiewski i wielki książę włodzimierski; w 1380 r. pokonał na Kulikowym Polu armię tatarską dowodzoną przez Mamaja; było to pierwsze wielkie zwycięstwo wojsk ruskich nad Tatarami.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL