Daty

Kalendarz dat

1812

 • 7.2

  W Landport koło Portsmouth urodził się Karol Dickens, powieściopisarz.

 • 19.2

  Zygmunt Krasiński. Źródło: CBN Polona

  W Paryżu urodził się Zygmunt Krasiński, poeta, dramatopisarz, prozaik, filozof; autor "Nie-Boskiej komedii", zaliczany w XIX wieku obok Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza do trójki polskich "wieszczów”.

 • 28.2

  Portret Hugona Kołłątaja, autorstwa Józefa Peszki. Zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie. Fot. PAP/PAI/Reprodukcja

  W Warszawie zmarł Hugo Kołłątaj, ideolog i czołowy przedstawiciel polskiego Oświecenia, filozof, ksiądz, organizator i teoretyk nauki i oświaty, wybitny działacz stronnictwa patriotycznego w okresie Sejmu Wielkiego, współautor Konstytucji 3 Maja.

 • 3.3

  Powołana została Legia Księstwa Warszawskiego, formacja wojskowa, utworzona z pułków Legii Nadwiślańskiej. Legia Księstwa Warszawskiego wzięła udział w walkach w Hiszpanii oraz w wyprawie na Rosję, gdzie poniosła ciężkie straty.

 • 5.3

  Z wojsk Księstwa Warszawskiego utworzony został 5. korpus Wielkiej Armii, którym dowodził ks. Józef Poniatowski.

 • 24.3

  Leopold Kronenberg. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodził się Leopold Kronenberg, finansista, przemysłowiec, polityk, jeden z najwybitniejszych działaczy gospodarczych na ziemiach polskich w XIX w. Budowniczy Kolei Warszawsko-Terespolskiej i Kolei Nadwiślańskiej, założyciel Banku Handlowego i Szkoły Handlowej w Warszawie. W 1861 r. współtwórca obozu "białych" i jeden z jego przywódców w Powstaniu Styczniowym.

 • 6.4

  W Moskwie urodził się Aleksander Hercen, rosyjski pisarz, myśliciel, działacz polityczny i społeczny, wydawca słynnego pisma rewolucyjnego "Kołokoł" ("Dzwon"), współorganizator tajnej organizacji rewolucyjnej Ziemla i Wola. Gorący orędownik sprawy polskiej w okresie Powstania Styczniowego.

 • 7.6

  Do Gdańska przybył cesarz Napoleon Bonaparte. 

 • 14.6

  W Piaskach na Lubelszczyźnie urodził się Antoni Patek, uczestnik Powstania Listopadowego, zegarmistrz, wspólnie z Adrienem Philippe`em założył istniejącą do dziś firmę produkującą ekskluzywne zegarki.

 • 21.6

  Francja wypowiedziała wojnę Rosji.

 • 24.6

  Wojna z Rosją: Wielka Armia Napoleona przeprawiła się przez Niemen, kierując się na Kowno i Wilno. 

 • 28.6

  Kampania 1812: Do zajętego przez wojska francuskie Wilna przybył Napoleon Bonaparte.

 • 28.6

  Sejm Księstwa Warszawskiego przekształcił się w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, która ogłosiła wskrzeszenie Polski i przyłączenie do niej prowincji zabranych.

 • 1.7

  Kampania 1812: W Wilnie na rozkaz Napoleona Bonaparte utworzony został Tymczasowy Rząd Litewski. 

 • 28.7

  Józef Ignacy Kraszewski. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodził się Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, publicysta, historyk, działacz społeczny, autor ponad 600 książek, w tym 232 powieści, wśród nich wielu historycznych, takich jak "Stara baśń" czy "Za Sasów". 

 • 16.8

  Kampania 1812: Początek bitwy pod Smoleńskiem.

 • 17.8

  Kampania 1812: Początek bitwy pod Połockiem.

 • 17.8

  Kampania 1812: w bitwie pod Smoleńskiem zginął gen. Michał Grabowski, syn Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 • 18.8

  Wyprawa na Moskwę: Do Smoleńska zajętego przez Wielką Armię przybył Napoleon Bonaparte.

 • 4.9

  Zmarł Hieronim Janusz Sanguszko, generał, wojewoda wołyński, targowiczanin.

 • 7.9

  Pod Borodino doszło do bitwy pomiędzy Wielką Armią Napoleona i wojskami rosyjskim dowodzonymi przez feldmarszałka Michaiła Kutuzowa; nierozstrzygnięte starcie, jedno z największych w kampanii 1812 r., nazywane jest w historiografii francuskiej bitwą pod Moskwą, a w polskiej bitwą pod Możajskiem.

 • 14.9

  Jacques-Louis David "Portret Napoleona", 1812 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Napoleon Bonaparte wraz Wielką Armią wkroczył do Moskwy. Pierwszym oddziałem napoleońskim, który wszedł do miasta, był 10. pułk polskich huzarów płk. Jana Umińskiego.

 • 8.10

  W Paryżu zmarł gen. Józef Łazowski, generał armii francuskiej, uczestnik wojen napoleońskich.

 • 19.10

  Portret Napoleona Bonaparte. Rys. Wojciech Eljasz. Źróło: BN Polona

  Wielka Armia Napoleona Bonaparte rozpoczęła odwrót spod Moskwy.

 • 24.10

  Pod Małojarosławcem doszło do zaciętej bitwy pomiędzy wojskami 4 korpusu Wielkiej Armii Napoleona a głównymi siłami rosyjskim marszałka polowego Michaiła Kutuzowa.

 • 3.11

  Pod Wiaźmą doszło do bitwy pomiędzy wycofującymi się spod Moskwy w kierunku Smoleńska oddziałami Wielkiej Armii Napoleona a wojskami rosyjskimi.

 • 26.11

  Rozpoczęła się dramatyczna przeprawa przez Berezynę cofającej się spod Moskwy Wielkiej Armii Napoleona.

 • 12.12

  Stanisław Trembecki. Źródło: CBN Polona

  W Tulczynie na Ukrainie zmarł Stanisław Trembecki, poeta, jeden z najwybitniejszych twórców epoki klasycyzmu stanisławowskiego; sekretarz i szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL