> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1866

 • Grafika Antoniego Kamieńskiego: Władysław Podkowiński malujący "Szał". Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie urodził się Władysław Podkowiński, malarz, autor m.in. obrazu „Szał uniesień”.

 • Prof. Ignacy Chrzanowski. 1930 r. Fot. NAC

  W Stoku urodził się Ignacy Chrzanowski, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel Towarzystwa Polskiej macierzy Szkolnej, autor „Historii literatury niepodległej Polski”; zmarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w 1940 r.

 • W Cudnowie na Wołyniu zmarł Henryk Rzewuski, pisarz, publicysta, autor „Pamiątek JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego” i powieści „Listopad”.

 • W Andrychowie urodził się Stanisław Witkowski, filolog klasyczny, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

 • W Żarkach urodził się Franciszek Hodur, twórca i przywódca Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych.

 • W Rusinowie koło Kozienic urodził się Stanisław Patek, prawnik, związany z PPS, obrońca w procesach politycznych przed carskimi sądami; uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu (1919); minister spraw zagranicznych (1920–1921); poseł RP w Japonii (1921–1926), w Związku Sowieckim (1926–1932), ambasador w USA (1933–1935); senator (1936–1939); zginął w czasie Powstania Warszawskiego.

 • We Włocławku urodził się Julian Marchlewski, współorganizator SDKPiL i Związku Spartakusa w Niemczech (1916); od 1918 r. w Rosji sowieckiej, jeden z założycieli Międzynarodówki Komunistycznej; w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku.

 • Gen. Tadeusz Rozwadowski. Fot. PAP/CAF

  W Babinie koło Kałusza urodził się gen. Tadeusz Rozwadowski, generał armii austriackiej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej; w latach 1921–1926 generalny inspektor kawalerii; w czasie zamachu majowego w 1926 r. dowódca wojsk rządowych.

 • Piotr Szembek na obrazie Józefa Ignacego Łukaszewicza. Źródło: Wikimedia Commons

  W Siemianicach w Wielkopolsce zmarł gen. Piotr Szembek, jeden z dowódców polskich w Powstaniu Listopadowym.

 • „Pochód na Sybir” Artura Grottgera. Źródło: Wikimedia Commons

  W Kraju Zabajkalskim na Syberii wybuchło powstanie polskich zesłańców, którzy trafili tam po Powstaniu Styczniowym.

 • W Olsztynie ogłoszono wybuch epidemii cholery.

 • W Mołodowie koło Kobrynia urodził się Konstanty Skirmunt, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, minister spraw zagranicznych (1921–1922), poseł na Sejm, w latach 1929–1934 ambasador RP w Londynie.

 • Herbert George Wells. Źródło: Wikimedia Commons

  W Bromley k. Londynu urodził się Herbert George Wells, pisarz, pionier literatury science fiction, autor m.in. „Wojny światów”, „Wehikułu czasu”.

 • W Warszawie zmarł hrabia Fryderyk Skarbek, ekonomista, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pisarz i publicysta.

 • Urodził się Stanisław Janowski, polski malarz, ilustrator, scenograf.

 • Aleksander Janowski. Fot. NAC

  W Warszawie urodził się Aleksander Janowski, krajoznawca, popularyzator turystyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 • W Wiedniu urodził się Kazimierz Twardowski, filozof, psycholog.

 • Ignacy Daszyński. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Zbarażu urodził się Ignacy Daszyński, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, następnie jeden z przywódców PPS; premier Tymczasowego Rządu powołanego w Lublinie w listopadzie 1918 r.; wicemarszałek i marszałek Sejmu w okresie II RP.

 • Bronisław Piłsudski. Źródło: Wikimedia Commons

  W Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piłsudskiego, etnograf, lingwista, muzeolog; za udział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III w 1887 r. skazany został na 15 lat zesłania i ciężkich prac na Sachalinie.

 • Cesarz Rosji Aleksander II Romanow wydał rozkaz o likwidacji Twierdzy Zamość; jednej z największych fortyfikacji w polskich dziejach.

 • Fryderyk Skarbek. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł hrabia Fryderyk Skarbek, ekonomista, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pisarz i publicysta.

 • „Pochód na Sybir” Artura Grottgera. Źródło: CBN Polona

  W Irkucku władze carskiej Rosji wykonały wyroki śmierci na przywódcach powstania zabajkalskiego, które wybuchło 24 czerwca 1866 r.; byli to polscy zesłańcy, którzy trafili na Syberię po Powstaniu Styczniowym.

 • Józef Pankiewicz. Źródło: NAC

  W Lublinie urodził się Józef Pankiewicz, malarz, grafik, profesor krakowskiej ASP; jeden z pionierów impresjonizmu i symbolizmu w polskiej sztuce.

 • Kolej konna w Warszawie w przejeździe ul. Marszałkowską przy rogu ul. Świętokrzyskiej. Rysunek Wojciecha Gersona z 1867 r. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie uruchomiona została pierwsza linia tramwaju konnego. Sześciokilometrowa trasa łączyła leżący na lewym brzegu Wisły Dworzec Wiedeński z położonym na prawym brzegu Dworcem Petersburskim (dziś Wileński) oraz nowo otwartym Dworcem Terespolskim (Wschodnim).

 • Szymon Askenazy. Fot. NAC

  W Zawichoście urodził się Szymon Askenazy, historyk, dyplomata, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.