Daty

Kalendarz dat

1584

 • 27.4

  W Wilnie zmarł Mikołaj Radziwiłł nazywany Rudym, wojewoda wileński, kanclerz wielki litewski; hetman wielki litewski, uczestnik wojny o Inflanty w 1564 r. - pokonał wojska moskiewskie nad Ułą i pod Orszą, a także wojen z Moskwą w czasach króla Stefana Batorego; propagator kalwinizmu.

 • 26.5

  Na Wawelu odbyła się egzekucja Samuela Zborowskiego, rotmistrza królewskiego, skazanego na banicję za zabicie w 1574 r. kasztelana przemyskiego; w 1575 r. Zborowski powrócił nielegalnie do kraju wraz z królem Stefanem Batorym; początkowo korzystał z protekcji monarchy i kanclerza Jana Zamoyskiego, następnie stał się ich przeciwnikiem; schwytany jako banita i ścięty pod zarzutem próby zamachu na króla.

 • 22.8

  Jan Kochanowski. Źródło: CBN Polona

  W Lublinie w czasie sesji Sejmu zmarł Jan Kochanowski, poeta, dramaturg, tłumacz, najwybitniejszy twórca polskiego renesansu; autor „Odprawy posłów greckich", „Pieśni", „Trenów" i „Fraszek”.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL