Daty

Kalendarz dat

1613

  • 3.3

    Uczestnicy Soboru Ziemskiego zebrani w cerkwi Uspieńskiej na Kremlu wybrali na cara Michała Romanowa; był to początek trwających do 1917 r. rządów dynastii Romanowów w Rosji.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL