> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1672

 • Załoga twierdzy w Kamieńcu Podolskim, po kilkunastu dniach oblężenia, skapitulowała przed armią turecką.

 • Wojska tureckie zakończyły oblężenie Lwowa.

 • Jan III Sobieski – obraz Jerzego Siemiginowskiego-Eleutera. Fot. PAP/Reprodukcja/W. Kryński

  Pod Niemirowem oddziały hetmana Jana Sobieskiego starły się w dwudniowej bitwie z tatarskimi czambułami dowodzonymi przez Dżiambet-Gireja-Sołtana.

 • „Bitwa pod Komarnem”, Romeyn de Hooghe. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojska hetmana Jana Sobieskiego pokonały Tatarów w bitwie pod Komarnem.

 • Pod Gołębiem niedaleko Puław stronnicy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego zawiązali w jego obronie konfederację, występując przeciwko stronnictwu profrancuskiemu, dążącemu do jego detronizacji.

 • Michał Korybut Wiśniowiecki. Źródło: CBN Polona

  W obozie sułtańskim pod Buczaczem podpisany został polsko-turecki traktat, w którym Rzeczpospolita zrzekała się na rzecz Turcji Ukrainy (województw bracławskiego i kijowskiego) oraz Podola wraz z Kamieńcem, zobowiązała się również do płacenia sułtanowi rocznego haraczu w wysokości 22 tys. czerwonych złotych.

 • W Kłajpedzie (Memel) ścięty został Christian Ludwig von Kalkstein, pruski szlachcic, pułkownik polskich wojsk koronnych, jeden z przywódców antyelektorskiej opozycji w Prusach Książęcych i zwolennik zbliżenia z Rzeczpospolitą.

 • Jan Sobieski. Źródło: CBN Polona

  Pod Szczebrzeszynem wojska wierne hetmanowi Janowi Sobieskiemu zawiązały konfederację przeciwko stronnikom króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, skupionym w konfederacji gołąbskiej.

 • Król Jan II Kazimierz Waza. Źródło: BN Polona

  W opactwie Nevers we Francji zmarł były król polski Jan II Kazimierz Waza, panujący w latach 1648–1668.