Daty

Kalendarz dat

1527

  • 21.6

    Niccolo Machiavelli. Źródło: CBN Polona

    We Florencji zmarł Niccolo Machiavelli – myśliciel polityczny, historyk, dyplomata, autor traktatów "Książę" oraz „Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza”; wprowadził realizm do badań nad polityką, pisząc, że władca powinien być wprawdzie wcieleniem cnót i honoru, ale sukces odnosi ten, który podejmuje skuteczne działania nie licząc się z konwencjonalną moralnością.

  • 13.7

    Urodził się John Dee, angielski astrolog i alchemik, któremu przypisuje się pierwsze użycie określenia „imperium brytyjskie”.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL