> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz dat

1573

 • „Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja R.P. 1573” Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons

  Po śmierci króla Zygmunta II Augusta w Warszawie zebrał się sejm konwokacyjny, na którym ustalono zasady wyboru nowego monarchy – wolnej elekcji.

 • Akt Konfederacji Warszawskiej. Fot. PAP/P. Supernak

  Podczas sejmu konwokacyjnego posłowie uchwalili akt konfederacji warszawskiej, dotyczący m.in. tolerancji religijnej; sygnatariusze aktu obiecywali „pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościelech krwi nie przelewać”.

 • Most Zygmunta Augusta w Warszawie. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie otwarto pierwszy stały most na Wiśle; drewniana konstrukcja, której budową kierował Erazm z Zakroczymia, miała ok. 500 metrów długości.

 • Henryk Walezy – cykl obrazów olejnych Jana Matejki pt. Poczet królów i książąt polskich. Fot. PAP/Reprodukcja

  We wsi Kamień pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej wolnej elekcji, w wyniku której wybrano na króla Henryka Walezego.

 • Henryk Walezy – cykl obrazów olejnych Jana Matejki pt. Poczet królów i książąt polskich. Fot. PAP/Reprodukcja

  Pod Warszawą we wsi Kamień zakończyła się pierwsza wolna elekcja, w czasie której szlachta wybrała królem Polski Henryka Walezego, syna króla Francji Henryka II.

 • „Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja R.P. 1573” Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons

  Na sejmie elekcyjnym spisane zostały artykuły henrykowskie, określające zasady ustroju Rzeczypospolitej oraz uprawnienia króla.

 • Ks. Jakub Wujek. Źródło: Wikimedia Commons

  W Poznaniu otwarto szkołę jezuicką, której rektorem został ks. Jakub Wujek. Poznańskie kolegium było jedną z największych i najbardziej prestiżowych uczelni Rzeczypospolitej.