Daty

Kalendarz dat

1555

  • 1.5

    W Rzymie, po 21 dniach od wyboru na papieża, zmarł Marceli II.

  • 23.5

    Kardynał Gianpietro Caraffa wybrany został papieżem, przyjął imię Pawła IV (1555-1559).

  • 25.9

    W Augsburgu sejm uchwalił pokój religijny, kończący wojny pomiędzy katolikami i protestantami; zgodnie z jego postanowieniami na obszarze Rzeszy obowiązywać miała zasada „czyja władza tego religia” (cuius regio eius religio).

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL