Daty

Kalendarz dat

1764

 • 7.5

  W Warszawie rozpoczął obrady sejm konwokacyjny, który wprowadził szereg reform ustrojowych; uchwalił m.in. powstanie Komisji Skarbowej i Wojskowej, zlikwidował prywatne cła i myta, wprowadzając cło generalne, zniósł liberum veto w głosowaniach dotyczących spraw skarbowych, a także wprowadził zakaz przysięgania przez posłów na instrukcje poselskie.

 • 19.7

  Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Fot. Wikipedia

  W Olsztynku (niem. Hochenstein) urodził się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, pastor, pisarz religijny, obrońca polskości na Warmii i Mazurach, autor podręczników do nauki języka polskiego.

 • 7.9

  Stanisław Agust Poniatowski. Źródło: NAC

  Stanisław Poniatowski został wybrany królem Polski przez szlachtę zgromadzoną na elekcji.

 • 13.9

  Stanisław August Poniatowski. Źródło: Wikimedia Commons

  Król Stanisław August podpisał pacta conventa – zobowiązania króla określające jego program w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury.

 • 25.11

  Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego. Źródło: BN Polona

  W kolegiacie św. Jana w Warszawie Stanisław Poniatowski został koronowany jako król polski i wielki książę litewski Stanisław II August.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL